Hoppa till innehåll

Sverige drabbas av devalveringssjukan

Sverige håller på att drabbas av devalveringssjukan. Riksbankens inflationsrapport ger en bekymmersam bild av svensk ekonomis långsiktiga förutsättningar. Trots ett mycket snabbt fall i konjunkturen har Sverige ett inflationstryck som håller uppe räntorna mer än i andra länder. Den svenska ekonomin har ett stagflationsliknande mönster. Det säger moderaternas ekonomisk-politiske talesman Gunnar Hökmark i en kommentar.

Riksbanken räknar liksom i tidigare inflationsrapporter med att en förstärkning av den svenska kronan kommer att hålla nere inflationstrycket framöver samtidigt som den svaga kronan skall ge en växande export. Men om kronförsvagningen består samtidigt som exportförlusterna fortsätter blir följden bara fortsatt högt inflationstryck och växande arbetslöshet. Och det är just denna utveckling vi har sett under det senaste året, såväl kronförsvagning och fallande exportandelar som nu ger både växande arbetslöshet och snabbare löneökningar än i andra länder. Den förenade effekten av en svag krona och en dåligt fungerande arbetsmarknad tyder på att inflationstrycket inte är tillfälligt.

I ett längre perspektiv riskerar Sverige att inte klara en konjunkturuppgång utan mycket snabbt växande inflationstryck. Den höga arbetslösheten kan då tyvärr förenas med arbetskraftsbrist och en överhettad arbetsmarknad där utbudet av arbetskraft minskar på grund av ökande sjukfrånvaro och förtidspensioneringar.

Inflationsrapporten visar att regeringen inte klarar den ekonomiska politiken. Sverige har för lite tillväxtkraft vilket leder till att vi faller snabbare än andra när konjunkturen viker neråt men växer långsammare när konjunkturen vänder uppåt, säger Hökmark.