Hoppa till innehåll

Sverige bör mobilisera ny politisk kraft – gästledare i SvD

  • av

Att inom Sveriges gränser erövra Finland åter. Så formulerade nationalskalden Esaias Tegner uppgiften i den nya tid som följde efter att Sverige 1809 förlorat Finland. Storheten skulle vinnas i Sverige och inte i nya konflikter. Det var Göta kanal som skulle förena landet och det kom att bli järnvägarna, det var bildning och utbildning och en ny modernitet. Sverige blev ett stabilt land präglat av upplysning och reformer samt en tillväxt som under andra halvan av 1800-talet överträffade resten av världen.

När Storbritannien nu sänt in sin utträdesansökan är det motsvarande tanke som måste gälla. I stället för bitterhet och motsättningar måste vi genom modernisering och utveckling av EU, så att vi kan möta vår tids utmaningar, vinna åter det som Storbritannien har varit för oss.För det första behöver vi en vänlig brexit. Det finns ingen mening med ett avtal som straffar britterna, och oss själva, mer än de i sig allvarliga konsekvenser som själva utträdet innebär. Ju vänligare avtalet blir, desto bättre blir Europa och desto närmare kommer britterna vara oss.

För det andra måste EU utveckla sin styrka genom att fokusera på de grundläggande uppgifterna. Utan EU hade de baltiska staterna varit ryska lydriken. Den globala konkurrensen kräver en inre marknad med konkurrenskraft, innovationer och företagande. EU måste hålla samman kring det vi har uppnått och utnyttja det för att möta alla de utmaningar vi nu står inför. Enighet om det stora är viktigare än enhetlighet i det lilla. Det är viktigare med beslut i dag än ständiga diskussioner som splittrar om hur och vad vi gemensamt ska besluta i morgon.

För det tredje bör Sverige mobilisera en ny politisk kraft som motsvarar den som Storbritannien varit genom att samla de nordiska och baltiska länderna för den inre marknaden, digitalisering, konkurrenskraft och fri handel med världen.

Nu är inte tid för vare sig gamla eller nya konflikter med britterna utan för att i EU göra Europa så starkt som vore Storbritannien ändå med.