Hoppa till innehåll

Sverige behöver en bättre EU-politik – artikel i Barometern

Det är frånvaron av en positiv vision för Europa som gör att Sverige ständigt kommer på efterkälke i förhandlingar om Europeiska Unionens vägval och utveckling.

Vi säger nej till det andra föreslår, istället för att driva en framtidsinriktad europeisk agenda som andra får förhålla sig till.

Sverige måste gå i täten för en politik som syftar till ekonomisk dynamik, nytt företagande och där Europa är ett center för global handel. Då kan vi också utöva politiskt ledarskap.

Klimatfrågan, pandemin, Kinas aggressivitet och hot mot fria länder, Rysslands rustning och användning av våldskapital, terrorismen med rötter i Mellanösterns diktaturer och USA:s abdikering från rollen som den fria världens ledare kräver mer av Europa. Det kräver enighet men enighet formas inte genom förhandling om andras pengar och fördelning av välstånd – det skapar både motsättningar och en växande skuldbörda för framtida generationer – utan genom gemensamma förutsättningar för handel, investeringar och tillväxt på en gemensam marknad.

Europas återhämtning och renässans handlar därför om fyra avgörande faktorer:

# Konkurrenskraften som är avgörande för att europeiska varor och tjänster ska kunna exporteras och utveckla vårt välstånd. Höjda skatter ger sämre konkurrenskraft, hur många miljarder euro vi än sprider som bidrag.

# Innovationsförmågan som i sin tur är avgörande för ett ekonomiskt och politiskt ledarskap när andra ekonomier som den amerikanska och snart även den kinesiska är större till sin omfattning.

# Den moderna infrastrukturen som är avgörande för konkurrenskraften, för de företag som driver innovationer samt för att offensivt kunna ta ledningen i klimatfrågan och den teknologiska utveckling den kräver.

# En öppen och globalt fri handel med en fördjupad inre marknad som bas. EU ska vara en ledande aktör för global frihandel och göra Europa till ett center för fri handel, innovativt företagande och stora globala företag.

Nya EU-skatter, skatter som skapar handelskonflikter och drabbar företag hotar detta. Ständiga budgetförhandlingar om bidrag till länder som motverkar strukturreformer, försvarar gamla strukturer och döljer monopol skapar motsättningar mellan länder liksom mellan medborgare och Bryssel. Inte minst om man skapar den skadliga föreställningen att det är genom ständiga bidrag från Bryssel och inte genom den egna ekonomin som välståndet ska komma.

Det är detta som diskussionen om ett europeiskt återhämtningspaket borde handla och som Sverige borde gå i täten för. En politik som ger dynamik, mångfald och konkurrens och på det viset gör Europa starkt.