Hoppa till innehåll

Sverige är värt bättre

Det kan synas svårt att förstå att Vänsterpartiet vill fälla en socialdemokratisk regering utan att ha ett eget trovärdigt eller rimligt alternativ. Skälet är något som tyvärr många politiska kommentatorer bortsett från de gångna åren. Vi har en regeringsbildning som är svår att förstå. Denna regering vilar på en artificiell grund. 

Den har inget politiskt stöd utan bara ett stöd för att finnas till för att hantera rädslan för Sd. Den rädslan har lett till en regeringsmakt som gradvis har förfallit, i sin egen oförmåga att regera liksom i sin oförmåga att bedriva en politik som tar sikte på de stora problem som Sverige i dag möter.

Fri hyressättning är inte ett problem som Sverige har. En avreglerad bostadsmarknad som ger ökat byggande, fler bostäder och marknadsanpassade hyror vore inte ett större problem än alla andra marknader där utbud möter efterfrågan och ger priser som människor har råd med. Den reglerade bostadsmarknaden som ger bostadsbrist, långa köer, svarta marknader, bytesekonomi, skyhöga andrahandshyror för de som tillträder hyresmarknaden och minskat byggande är däremot ett problem. 

En regering som inte kan hantera bostadspolitiken, segregationen, arbetslösheten, kriminaliteten, migrationspolitiken, försvarsfrågan och säkerhetspolitiken har inget stöd i riksdagen. Elbrist och oförmåga att möta klimatutmaningen.  En senfärdig och otillräcklig försvarspolitik, en gammaldags säkerhetspolitik och en vilsen utrikespolitik. I de flesta fall en regering som har majoriteten emot sig. Det är det som vi nu ser. 

En artificiell regeringsbildning är som ett korthus. Under den tid den regerat har Sverige stått stilla. Risken för att en ny regering inte träder fram är betydande så länge C prioriterar att positionera sig mot Sd hellre än mot Sverige stora utmaningar. Men det som nu klargörs är att den i grunden bara är en expeditionsregering. Sverige är värt bättre,