Hoppa till innehåll

Svenskt snus ska vara en svensk fråga

Så har frågan om snusets svenska vara eller inte tagit ett ytterligare steg i rätt riktning. Det är inte så att efterfrågan är stor i andra delar av Europa och det politiska intresset för ytterligare en tobaksprodukt är heller inte stort. Däremot är det för mig en självklarhet att det ska vara upp till det enskilda landet att fatta beslut som handlar om hälsopolitik och hur tobaksprodukter utifrån det perspektivet ska betraktas. I dagens möte med industriutskottet fick vi igenom just denna uppfattning som en grund för utskottsbehandlingen i miljö- och hälsoutskottet som är huvudutskott.

Det innebär enkelt uttryckt att det är i Sverige som vi beslutar om snuset eller om andra tobaksprodukter. Det är inget som EU ska hantera och det finns inget gemensamt intresse i någon gemensam lagstiftning kring detta annat än att det svenska undantaget ska vara kvar och därmed detta en fråga för Sveriges riksdag att fatta beslut kring. Av detta följer självfallet att allt vad gäller tillsatser och smakmedel också ska vara en fråga för svenska beslut. Det var en svensk delseger i dag.