Hoppa till innehåll

Svenska universitet i världen

[BILD1]Är det bra om Sverige och svenska universitet tar emot fler studenter från andra delar av världen eller inte? Svaret är självfallet ja och lika självfallet borde vi göra vad vi kan för att öka antalet utländska studenter men också se till att det bidrar till att göra våra universitet mer resursstarka. Förekomsten av fler utländska studenter diskuteras i dagens Svenska Dagblad och där diskuteras också frågan om studieavgifter för utländska studenter. Det skulle kunna bli ett bidrag till finansieringen av svenska universitet men också, vilket kanske vore det viktigaste, en öppning för att ta emot ännu fler, som i sin tur skulle kunna forska här och bidra till att höja deras kvalitet och förmåga till att utveckla excellens. Utan studieavgifter måste vi sätta en gräns för antalet utländska studenter. Vad är poängen med det, kan man fråga sig.