Hoppa till innehåll

Svensk vård kan bli ledande

– Det kommer att stärka patienternas ställning men kommer också driva på en utveckling mot en lagstiftning som normaliserar att medborgarna söker sjukvård i andra länder. Det kommer att leda fram till en mer dynamisk europeisk sjukvård med en konkurrens över gränserna för att utveckla den bästa sjukvården, för specialisering och för att ge varje patient den bästa sjukvården.

– För svensk sjukvård är detta en möjlighet som kan bli en grund för en utveckling där svensk sjukvård kan bli ledande i Europa, om vi bejakar denna möjlighet. Det blir en viktig uppgift för en ny svensk regering, säger Gunnar Hökmark.