Hoppa till innehåll

Svensk vänster måste sluta lägga skulden för Hamas massaker på Israel

  • av

GP debatt, publicerad den 20 oktober 2023

Hamas attack mot Israel blev upptakten till några dagar då Förintelsens logik åter drabbade världen. Unga, gamla, småbarn, en efter en, bara för att de var judar. Attacken visade att existensen av Hamas och dess ledning är oförenlig med fred på samma sätt som dess styre i Gaza har visat att den är oförenlig med frihet och demokrati.

I efterspelet till Hamas mördande har vi i Sverige sett hur flera hundratals personer i Malmö och i andra delar av landet triumferande har manifesterat glädje över bestialiska avrättningar med slogans som handlar om att döda judar. Den fanatism som där kommer till uttryck är – som vi sett genom de tragiska morden i Bryssel – ett hot mot oss alla.

Det finns ingen seriös svensk Mellanösternpolitik som i framtiden kan blunda för detta hot. Hotet mot judar i Israel och ytterst Israels existens har ett tydligt samband med det hat och de hot som nu riktas mot judar i Sverige. Det är bara genom en utrikespolitik som drar gränsen mot antisemitism och hat mot Israel där som vi kan dra gränser här.

Problemet är för svensk del är större genom att den Palestinska myndigheten, som Sverige erkänt som stat, och Fatah-styrets relation till Socialdemokraterna. Den Palestinska myndigheten har inte kunnat eller velat ta avstånd ifrån, och än mindre förhindra, massmördandet. Fatah-ledningens relationer till svensk politik får inte leda till en tyst förståelse för dessa värderingar.

Sett mot bakgrund vad som nu skett är det uppenbart att det svenska erkännandet av en palestinsk stat var en historisk felbedömning. Det innebär inte att vi ska återkalla det svenska erkännandet. Det vore att genom ännu ett symbolbeslut underminera svensk utrikespolitiks trovärdighet.

Sverige måste nu istället i sin utrikespolitik sätta kraven på frihet, rättsstat och demokrati främst, även när det gäller Mellanöstern. Vi måste stå upp för Mellanösterns enda demokrati som hotas till sin överlevnad och klargöra att araber, palestinier och iranier har samma rätt till frihet som människor i Israel och den demokratiska världen. Svensk politik måste i alla delar stå fri ifrån de krafter som i Mellanöstern omfamnar antisemitismen.

Sjunde oktober-pogromerna har format en ny paradigm för fredsprocessen. Tanken på en självständig stat på Västbanken under kontroll eller inflytande av Hamas och Iran är oförenlig med hoppet om fred. Fredsprocessen måste därför finna nya vägar istället för de som rått sedan Oslo-avtalet 1993. Det är bara med en garanterad territoriell säkerhet för Israel som det internationella samfundet kan driva på för en fred som skapar frihet för palestinier.

Vänsterpartiets ledning har haft svårt att entydigt fördöma mördandet utan att söka lägga skulden på konflikten samtidigt som man avslöjats med nära kontakter med bland annat terrorgruppen PFLP. Företrädare för partiet har okritiskt vidarebefordrat terrororganisationens propaganda. Miljöpartiet har inte lyckats komma bort ifrån retoriken att Israel bär en indirekt skuld för Hamas mördande av judar.  

Socialdemokraterna har, till skillnad från deras tilltänkta regeringspartners, såsom kan förväntas av ett ansvarsfullt parti, varit entydiga. Det är däremot ett problem för Socialdemokraterna och för deras utrikespolitiska trovärdighet att man under lång tid blundat för antisemitismen som driver konflikten, att man har Fatah som systerparti och att man har en lång rad politiska företrädare, inte minst i Malmö, som fraterniserat med islamistiska och antisemitiska krafter och idéer. Magdalena Anderssons kritiklösa vidarebefordran av påståendet att det var Israel som bombade sjukhuset i Gaza var i grunden ansvarslöst. Socialdemokraterna måste nu med kraft markera mot den antisemitism som finns bland vissa sympatisörer och medlemmar.

Det hot som judar i dag numera möter i Sverige måste leda till omedelbara åtgärder både mot dem som står för hotet och till skydd för dem som hotas. Terrordådet i Bryssel understryker allvaret för hela det svenska samhället.

Sverige behöver en politik som klargör det svenska samhällets värdegrund och fördömer antisemitismen i Mellanöstern liksom här och som klargör att en ny fredsprocess inte är möjlig så länge Hamas har militär förmåga. Sverige behöver en Mellanösternpolitik som utgår från kraven på frihet och demokrati och som klargör att en varaktig fred måste bygga på säkerhet för Israel mot de krafter som kräver dess utplåning.

Gunnar Hökmark

Gunnar Hökmark är ordförande för tankesmedjan Frivärld och tidigare Europaparlamentariker