Hoppa till innehåll

Svensk jobbpolitik i EU:s topp- Op- ed Svenska Dagbladet

  • av

Det känns som om hela debatten om jobb, sysselsättning och arbetslöshet fastnat i statistikens korridorer och irrgångar. Socialdemokrater målar bilden av ett land med skenande massarbetslöshet samtidigt som media inte verkar vilja eller förmå sätta jobb och arbetslöshetssiffror i ett sammanhang. Det är frustrerande när vi samtidigt ser vad som händer i Europas krisekonomier. Dit hör inte Sverige.

Två enkla sanningar borde ligga till grund för debatten om svensk ekonomi och om jobben:

För det första har Sverige EU:s högsta sysselsättningsgrad. Det innebär att en större andel av vår befolkning har ett jobb att gå till än i något annat land i EU. Det innebär att i inget annat land i EU är det så liten andel som är utan jobb. Vi har kommit dit på grund av att vi har fått fler än 250 000 fler jobb sedan 2006.

Det innebär inte att allt är bra och att det inte måste bli bättre. Men det går helt enkelt inte att hävda att massarbetslösheten skenar. Fler jobb är fler jobb, inte färre. Högst sysselsättning, och stigande sysselsättning, är högst sysselsättning. Inte sjunkande.

Om vi inte kan ha detta som en utgångspunkt för debatten, må den vara hur kritisk som helst, går vi vilse. En politik som bevisligen har lyckats mycket bra när det gäller fler jobb riskerar då att bytas mot en politik som ingenstans har gett den sortens positiva jobbutveckling. Inte i Frankrike, inte i Danmark och inte i de sydeuropeiska länder som rusade in i krisen med högre utgifter och högre skatter.

För det andra har vi Europas högsta arbetskraftsdeltagande. Det är i grunden bra och en möjlighet för vårt samhälle, liksom att fler kommer hit. Arbetslösheten i Sverige beror inte främst på att människor förlorat sina jobb utan på att fler vill ha ett jobb. Det är en väldig skillnad.

För den enskilde som är arbetslös är det förstås ingen tröst. Därför får ingen vara nöjd. Men eftertanke borde krävas av den som vill bryta med den politik som gett högst sysselsättning och näst snabbaste tillväxten av jobb i EU.

Gunnar Hökmark är moderat EU-parlamentariker samt delegationsledare för M i EP.

Länk:

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/sverige-har-eus-hogsta-sysselsattningsgrad_3868472.svd