Hoppa till innehåll

SvD: S har inte stått på de sjukas sida

  • av

S har inte stått på de sjukas sida

Socialdemokraterna har bromsat och gjort så att plånboken riskerar att spela en roll även i fortsättningen när det gäller möjligheten till vård över EU:s nationsgränser. Det skriver europapolitikerna Christofer Fjellner och Gunnar Hökmark (M) i en replik.

Vi kippar efter andan när vi läser de socialdemokratiska Europaparlamentarikerna Ulvskog och Westlunds hyllning till patientrörligheten på Brännpunkt 19/1.

Deras beskrivning av såväl sakfrågan som deras egna insatser förvrängs till oigenkännlighet.

I grunden i fördraget råder fri rörlighet inom EU. Domstolen har slagit fast att den regeln gäller också sjuka som har rätt att söka vård oberoende av gränser. Många medlemsstater och hela vänsterblocket i Europaparlamentet har kämpat med näbbar och klor för att inskränka de rättigheter domstolen har slagit fast. Socialdemokraterna har uppträtt lika motsträvigt här som när vårdgarantin om att man skall få vård i annat landsting inom Sverige om det egna landstinget inte ger vård man är nöjd med.

Margot Wallström (S) lyckades försinka den fria rörligheten nästan ett år när hon var kommissionär. Och hon gjorde det på beställning av de europeiska socialdemokraternas ordförande Poul Nyrup Rasmussen. De rödgröna i Europaparlamentet kallade det fria vårdvalet för ”sjukvårdsturism”. I parlamentets första omröstning la de svenska socialdemokraterna, till skillnad från de flesta andra, ner sina röster för att hindra ett system som gav makten till patienterna.

Som vanligt har socialdemokraterna stått på organisationsformens och de byråkratiska planmöjligheternas sida mot de sjuka. Vi kan inte minnas att en enda patientorganisation ansett att de sjukas rätt skall inskränkas för att det försvårar för landstingen att planera. Varken när de sjuka fick fri rörlighet i Sverige eller i EU.

Det beslut som nu fattats har inskränkningar. Vi moderater är inte helt nöjda att det finns möjligheter för medlemsstater att inskränka rätten genom att kräva förhandsbesked men vi tror att kraven som ställs upp för att alls få kräva förhandsbesked är hårda och att möjligheterna att säga nej till patienter är kraftigt inskränkta.

Miljöpartisterna i det rödgröna blocket lyfter också fram möjligheterna till inskränkningar i patienternas rörlighet som en stor seger. Och Vänsterpartiet röstade emot.

Socialdemokraternas argumentation kring plånboken är djupt ohederlig. Nu som tidigare. Den som har en välfylld plånbok har alltid kunnat söka vård på annat håll. Vi ville att man inte skulle behöva plånbok för att få söka vård. Tack vare Socialdemokraterna kommer plånboken att behövas i de medlemsstater som väljer socialdemokratisk njugghet mot de sjuka istället för att stå för den fria rörligheten.

Vi hade hoppats på en rak och otvistig patienträtt men socialdemokraterna bromsade så att plånboken riskerar, för dem som har svårt att göra sin röst hörd, att spela en roll även i fortsättningen.

Nu har vi fått patientrörlighet. Inte tack vare socialdemokraterna utan trots.

CHRISTOFER FJELLNER (M)

GUNNAR HÖKMARK (M)

ledamöter av Europaparlamentet

Läs debattartikeln på SvD Brännpunkt