Hoppa till innehåll

SvD Gästbloggat: Gunnar Hökmark- Turkiet i Europa

Ukraina och Polen hade 1990 samma levnadsstandard. I dag är levnadsstandarden i Polens tre gånger så hög som Ukrainas. Polen är ett land som bidrar till Europas ledning och stabilitet. Demokratisk vitalitet, utveckling mot rättsstat och parlamentarisk kontroll har en avgörande betydelse för ett lands fredliga och demokratiska utveckling.

Det är i skenet av detta som söndagens valresultat i Turkiet är glädjande. Vart Turkiet kommer att gå som en följd av detta är svårt att veta men det är helt klart att en period av maktkoncentration nu bryts. Det tidigare så dominerande AKP-partiet med Recep Tyyip Erdogan i ledningen förblir det största partiet men långt ifrån den kvalificerade majoritet som gör det möjligt med författningsförändringar oavsett oppositionens invändningar. Det innebär att Erdogan som är landets president inte kommer kunna knyta regeringschefens makt till sitt ämbete.

Rimligtvis innebär det en starkare pressfrihet och förhoppningsvis ett större utrymme för dem som vill se fortsatta reformer för att modernisera Turkiet till en sekulär rättsstat och demokrati i ett muslimskt samhälle.

Det är viktigt att Turkiet har en möjlighet att bli medlem i EU. Inte dagens Turkiet men ett Turkiet som uppfyller kraven på demokrati och rättsstat fullt ut och där kvinnor och män är jämställda, som är en marknadsekonomi och som har tagit sin del av ansvaret för att lösa konflikter med sina grannar, inte minst vad gäller Cypernfrågan…

De senaste årens växande maktkoncentration har underlättats av att ett antal stora länder i EU satt frågetecken för Turkiet som möjlig medlem i EU.

Det har minskat attraktionen i reformprocessen, gjort kraven på rättsstat och demokrati till relativa jämfört med andra politiska utmaningar och gynnat de krafter och de tankar som vill se ett annat Turkiet än en sekulär demokrati. Om EU stänger sig för Turkiet blir Turkiet mer slutet gentemot den demokratins och rättsstatens påverkan som medlemsförhandlingarna utgör. Då lutar man sig hellre mot andra stater eller låter demokratin och det sekulära ge efter för ambitionen att vara en maktfaktor i regionen.

Ett starkt och demokratiskt Turkiet i EU gör Europa starkare inför de uppenbara utmaningar vi står inför. Det spelar en väldigt stor roll för Turkiets medborgare om demokratin och friheten stärks men det spelar en avgörande roll för morgondagens Europa om Turkiets utveckling de kommande decennierna motsvarar Polens moderna historia mer än Ukrainas.

GUNNAR HÖKMARK Europaparlamentariker (M).