Hoppa till innehåll

SvD: EU måste ta upp den digitala kampen

  • av

Vi kan bli en ledande kunskapsekonomi om EU på nytt blir bäst på den moderna informationsteknologin. Idag lägger jag fram mitt förslag till ny lagstiftning med bättre möjlighet för mobila bredbandstjänster, skriver Gunnar Hökmark (M), vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp och parlamentets rapportör för spektrumpolitiken.

Idag (28/2) presenterar jag i Europaparlamentet mitt förslag till europeisk spektrumlagstiftning. Det handlar om att skapa en harmonisering av hur radiospektrum används och därmed större möjligheter för mobila bredbandstjänster.

På samma sätt som internet har förändrat logiken i den globala ekonomin och politiken kommer den fortsatta ökningen av datatrafik förändra ekonomi, politik och samhälle. Genom GSM-teknologin som samordnades på europeisk nivå och genom 1990-talets avregleringar kom Europa att bli ledande inom telekom och mobilt internet. Det ledarskap Europa hade, och som i synnerhet länder som Sverige och Finland präglades av, har vi inte längre.

Den kinesiska marknaden är inte bara en av de snabbast växande, den växer också fram som den marknad som kan bli snabbast med innovationer och nya tjänster. Bara China Telecom har drygt 600 miljoner kunder. Det ger utrymme för att med snabb lönsamhet lansera nya generationer av teknik, telefoner och tjänster.

Den amerikanska marknaden är betydligt mer köpstark. I USA har man frigjort frekvenser för mobilt bredband som ger amerikanska företag stora möjligheter att lansera nya produkter och tjänster, oavsett det gäller morgondagens Iphone, Ipad, Google eller Yahoo.

Snabbheten i bredband kommer avgöra var utvecklingen av tjänster sker och det kommer att vara utvecklingen av tjänster som ger ekonomiskt ledarskap. EU har satt som mål att hälften av användarna ska ha bredband som ger 100 Mbs år 2020. I Asien sätts målen högre. I Sydkorea är målet att majoriteten de närmaste åren ska ha tillgång till 1000 Mbs.

Vare sig USA eller Kina är världens största ekonomi. Det är EU. Men USA och Kina har världens största marknader. Vi måste kunna se till att få de snabbaste bredbanden och vara bäst på mobila bredband eftersom det kan förverkliga den digitala inre marknaden och skapa ett tryck som tar bort hinder i form av skilda lagar för tjänstesektorn, intellektuella rättigheter, konsumentskydd och betalningsformer. EU kan bli världens största marknad.

Därför måste vi nu lägga grunden för att den mobila datatrafiken kan fortsätta att växa i en takt som innebär att den mer än fördubblas varje år. Det ger en utveckling av kultur, radio, tv och nya tjänster som på nytt kan göra Europa ledande.

Mitt förslag innebär att EU nu ska sätta målet att öppna upp sammanlagt 1200 Mhz för mobila bredband. Då går vi före andra delar av världen. Utöver det som kallas 800-bandet som kommissionen har föreslagit, och utöver redan använda band som till exempel GSM-banden vill jag att det som kallas 1,3Ghz och 2,5Ghz banden öppnas upp för mobila bredband. Vidare vill jag att 5Ghz bandet blir ett licensfritt band för lokala användningar.

Därmed kan vi börja frigöra det så kallade 700-bandet. Det är extremt effektivt för bredbandstjänster, liksom för tv, men ineffektivt för ”korta” tjänster. I både Kina och USA avdelas det för bredband och skulle därför erbjuda en kompatibilitet för europeiska företag på samma sätt som en gång GSM gjorde i Europa.

De som idag sänder tv på dessa frekvenser och behöver flytta ska inte påverkas vare sig sändningsmässigt eller ekonomiskt. De kan kompenseras genom auktionsintäkter eller genom att de friköps från nuvarande frekvenser. Samtidigt kommer omfattningen av bredbandsutvecklingen ge dem nya och ännu större möjligheter att sända via nätet.

Vi kan därmed få tv både via dagens markbundna sändningar men också via fasta och mobila bredband. Det kan bidra till att utveckla både televisionens tjänster och de mobila tjänsternas innehåll.

I en tid av åtstramning och låg tillväxt har jag ett glädjebudskap. Genom modiga reformer skapar vi förutsättningar för Europa att bli en ledande kunskapsekonomi. Men vi måste återigen bli bäst på den mest moderna informationsteknologin. Genomförs mina förslag så kan Europa ta ledningen igen.

GUNNAR HÖKMARK (M)

vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp och parlamentets rapportör för spektrumpolitiken

Läs gärna också artikeln med kommentarer på SvD:s hemsida.

Etiketter: