Hoppa till innehåll

"Svaret vi fick visar på s-hyckleriet i bildebatten"- debatt i Göteborgs Posten

Svaret vi fick visar på s-hyckleriet i bildebatten

Trots att det inte fanns någon skillnad om målen för bilars utsläpp mellan socialdemokrater och moderater och trots att socialdemokraterna liksom vi röstade för samma betänkande om utsläppen och infasningen så skriver hon rakt ut i luften att vi är emot allt möjligt vad gäller miljö- och klimatpolitik, skriver de moderata europaparlamentarikerna Gunnar Hökmark och Christoffer Fjellner i en replik till Marita Ulvskog och Åsa Westlund.

Den 16/12 pekade vi på socialdemokraternas hyckleri gentemot den svenska bilindustrin när det gäller lagstiftningen om bilars utsläpp av koldioxid:
”Samtidigt som socialdemokraterna i Sveriges Riksdag krävt miljardsatsningar för att stödja företagens överlevnad och till och med krävt att staten ska gå in som ägare så har socialdemokratierna i Europaparlamentet krävt att de företag som fasar in sina bilparker till genomsnittskravet på 130 gram ska drabbas av miljardböter.”

Röstade som m
Skillnaden mellan oss moderater och socialdemokraterna var i denna fråga inte kraven på utsläppsnivåer. Tvärtom, socialdemokraterna röstade likadant som vi. Skillnaden var att socialdemokraterna ville förena dessa mål med miljardböter under infasningsperioden vilket skulle innebära att: Volvo och SAAB [att] mellan 2012 och 2015 straffas med belopp som vida överstiger omfattningen av det stödpaket som regeringen har presenterat.

Mot denna bakgrund ställde vi frågan hur Volvofackets ordförande Olle Ludvigsson och Marita Ulvskog, båda toppkandidater till Europavalet. kunde försvara en politik där kraven på stödmiljarder från Sveriges Riksdag i bästa fall bara skulle kunna kompensera för de bötesmiljarder deras parti agerade för i Europaparlamentet.

Men Olle Ludvigsson svarade inte alls. Det är inte konstigt eftersom den politiken skulle leda till att hans medlemmar med all sannolikhet skulle förlora sin arbetsplats.

Svarar inte på frågan
Istället publicerade Marita Ulvskog en replik som överhuvudtaget inte svarade på den fråga vi tog upp; hur socialdemokraterna kunde förena bestraffningspolitiken med stödpolitiken.

Trots att det inte fanns någon skillnad om målen för bilars utsläpp mellan socialdemokrater och moderater och trots att socialdemokraterna liksom vi röstade för samma betänkande om utsläppen och infasningen så skriver hon rakt ut i luften att vi är emot allt möjligt vad gäller miljö- och klimatpolitik.

Men inget om de föreslagna bötesmiljarderna och konsekvenserna för Volvo och SAAB. Det är ett nog så tydligt svar om det hyckleri vi avslöjade.

Gunnar Hökmark
vice ordförande i EPP-ED gruppen i Europaparlamentet samt ledamot i Industriutskottet
Christofer Fjellner
ledamot av Europaparlamentet, verksam inom miljöutskottet