Hoppa till innehåll

Svaret bekräftar mina farhågor – slutreplik Aftonbladet

SLUTREPLIK. Sveriges förmåga att verka för mänskliga fri- och rättigheter i FN är viktig. Och det är viktigt att Sverige har fått en plats i Säkerhetsrådet. Men detta förlorar delar av sitt värde om vi inte kan utöva tänkt inflytande från den positionen. Det är därför det är så allvarligt att regeringen valt att byta gentjänster med regimer som förtrycker just de mänskliga fri- och rättigheter vi vill hävda.

Den socialdemokratiske ledamoten av utrikesutskottet Anders Österberg bekräftar tyvärr – på alla punkter – mina farhågor vad gäller regeringens agerande.

Han har naturligtvis inte insyn i regeringens egna förhandlingar, men det blir tydligt att saker har lovats till brutala förtryckarregimer eller att man valt att blunda för deras förtryck.

Ingenstans dementerar Anders Österberg att regeringen har utlovat gentjänster.

Han berör överhuvudtaget inte vad som har lovats arabvärldens eller Afrikas många olika diktaturer för att få deras röster. Det vi vet är däremot att regeringen i olika omröstningar i FN och dess olika organ har lagt sina röster för att behaga eller inte stöta sig med Arabvärlden, som till exempel inom Unesco.

Det är som Österberg säger viktigt med dialog även med förtryckarregimer. Men detta måste göras på rätt sätt, och utan att avvika från en linje som tydligt står upp för just mänskliga fri- och rättigheter.

Ett exempel på när detta inte var självfallet var Margot Wallströms icke hållna men av regeringen publicerade anförande den 9 mars 2015 inför Arabförbundet i Kairo. Det visar på en regering som i sin dialog hellre ville se allierade till stöd för sin kandidatur än att peka på de brott mot mänskliga fri- och rättigheter som präglar dessa länder.


Gunnar Hökmark, delegationsledare för Moderaterna i Europaparlamentet