Hoppa till innehåll

Sture Eskilsson

En av de bästa. One of the best. Det var Sture Eskilsson. En av de bästa betyder inte någon som tillhör dem som bara är bättre utan en av dem som är bäst. Sture Eskilsson var som person, som ledare och som samhällsmedborgare en av de bästa jag har träffat, lyssnat till och fått arbeta med. Genom en ständig nyfikenhet på det nya och på ny kunskap gav han ljus till så många, och till svensk samhällsdebatt.

Allra först för min del, tror det var 1981 kanske, en middag med diskussioner kring marknadsekonomi och liberala värden, som präglades av Stures lugna oräddhet för att låta diskussion och insikter leda framåt. Han hade inget behov av att övertyga genom att övervinna utan lät människor övertyga sig själva genom nya insikter och klarheter. Det blev en upplysning.

Det har genom åren skrivits mycket om hur mycket Sture har betytt som opinionsbildare och för svensk samhällsutveckling. Den liberalisering som i dag gjort Sverige till ett land med en både stabil och dynamisk ekonomi beror mycket på Stures lugna och tålmodiga insatser för att sprida ljus och kunskap. Han tvingades oss med öppenheten som medel att konfronteras med nya tankar, idéer och kunskaper, som genom sin existens blev en del av den svenska samhällsdebatten. Han satte ljus på saker och tvingade oss som fick arbeta med honom och många andra att tänka på det nya och försöka förstå. Han drev fram en ny svensk upplysningstid som gjorde liberala idéer starka i Sverige.

Frågeställningen om varför människor inte ska få välja välfärd försvinner inte när den väl är väckt utan kräver ständiga svar. Insikten om att marknadsekonomin är en förutsättning för demokrati eftersom mångfald och oberoende institutioner annars bara kan finnas på den politiska maktens nåder blir ett fundament när tankarna har ordnats upp.

Ständigt nyfikenheten. På ny teknik. Plötsligt fick vi klart för oss att man kunde bygga elektroniska kontor och så gjordes det. Sture hade varit och rest, varit nyfiken och med öppenhet lärt sig om det nya skeendet. Så datoriserades Timbro långt före andra. Och så byggde vi upp ett informationsnätverk genom ledningarna som gav närhet och dokumentation långt innan vi visste vad Internet var och skulle bli.

Nyfikenheten på ny samhällsforskning. Nyfikenheten på människor, och på deras närmaste. Sture var en familjeman, för och med sin egen fantastiska familj men också med förståelsen att det var så andra var lyckliga och trygga. Han lärde känna våra barn och oss alla. Nyfikenheten på ny medarbetare och öppenheten gentemot den som var ung likaväl som lite äldre. Sture var den minst hierarkiske jag stött på. Därför att han var nyfiken på varje person på det sätt vi alla borde vara. Han lät storheter växa och trivas.

Så därför var han alltid nyfiken på hur många olika projekt skulle utvecklas och bli. Han hade inget behov av att vare sig detaljstyra eller korrigera. Det var bra om det blev på många olika sätt, inte bara för att det blev en mångfald utan också mobiliserade många olika personers kraft och idéer. Och eftersom Sture också var en av de mest prestigelösa jag mött hade han aldrig något behov av att stämpla in sitt eget namn i framgångar han gav upphov till. Han var ofta först men sällan ensam. Han fick alltid intresserade som följde och tog över. Stures förmåga var att inte stå ensam utan tillsammans med andra.

Så fick Sverige en mångfald av liberalt och marknadsekonomiskt baserat tänkande, baserat på att försvaret av friheten är ett måste, öppenheten en förutsättning, mångfalden en injektion och glädjen över framstegen och utvecklingen en ständig kick.

Det var lätt för Sture att samla många unga och äldre kvinnor och män kring arbetet för frihetens idéer. Han var en ödmjuk person som inte behövde ta plats. Han hade en plats i mitten för vad flera generationer frihetliga unga politiker, ekonomer, samhällsvetare, filosofer och forskare i allt detta kände som ett självklart centrum.

Timbro. Opinion. Fritt Näringsliv. City-universitetet. Ratio. Fri radio. Kampen mot löntagarfonderna. Ett ideologiskt medvetet och stolt näringsliv. Hayek. Milton Friedman. Ayn Rand. Valfrihet i välfärden. Vinsten som en generator för tillväxt och välfärd. Mötesplats för generationer av liberala människor. Hur Sverige blev rikt. Det civila samhället. Market Economy Center som gav högklassig utbildning åt det snart fria Baltikums blivande ledare. Stödet till balterna. Sovjets rustningar och hot. Östeuropas frihet. Studenter. Forskare. Debattörer.

Han kunde samla de bästa. Plattformar för opinionsbildning till de stora och till de små. Tidskrifter, tidningar, böcker. Avhandlingar. Forskning. Uppsatser. Seminarier. Konferenser. Omtanke. Vänlighet. Ödmjukhet. Människor. Vision. Ständigt verksamheter som gav ljus. Vi tänker på hans familj. Sture var en av de bästa. En fyr för frihet.

Nu är fyrväktaren borta men ljuset består.