Hoppa till innehåll

Striden mellan det gamla och det nya

En dag som framförallt har handlat om möten kring telekom och europeisk spektrumpolitik. Diskussioner med det ungerska ordförandeskapet, olika europeiska operatörer och teknikföretag visar både på vilka möjligheter som finns men också hur många gamla strukturer som gärna hindar och vill behålla det gamla. Många medlemsstater vill behålla frekvenser till gamla användningsområden hellre än att öppna och harmonisera över gränserna.

Dagen avslutades med ett seminarium kring den europeiska tillverkningsindustrins förutsättningar där jag underströk att vi i framtiden kommer möta en konkurrens inte bara om massproduktion och billigare varor utan också i form av ekonomier som allt snabbare kan ta emot nya innovationer eftersom de helt enkelt har större marknader.

Bloggar: Cecilia Malmström.