Straffa inte Storbritannien – artikel i Göteborgs-Posten

  • av

Storbritanniens folkomröstning om ett utträde ur EU utsätter Europa för ännu en utmaning. Som ett ilsket svar på detta höjs nu röster i Sverige och i andra länder för att straffa britterna. Det vore ett misstag: Europa behöver mer samarbete, inte mindre. Vi behöver nu ett europeiskt partnerskap där Storbritannien i ett så nära som möjligt samarbete kan bidra till vår gemensamma utveckling, säkerhet och förmåga att hävda demokratiska värden i Europa.

Britternas utträde försvagar inte bara EU utan också Europa. Hur Brexit påverkar Storbritannien vet vare sig engelsmän, skottar eller irländare. Vilken roll Storbritannien ska ha i det Europa det förblir en del av vet heller ingen. Men det kommer att ha en avgörande betydelse för oss alla.

Det är dags att inse tre viktiga saker om dagens Europa.

För det första är det ett mirakel av fredlig utveckling. Europeiska unionen har återförenat Europa. Länder som för 25 år sedan löd under kommunistisk diktatur är i dag fria demokratier. Vi har en öppenhet för varor, tjänster, investeringar och människor. På Balkan är länder som för 20 år sedan var i krig med varandra förenade.

Vi måste hålla samman det Europa vi har uppnått och inte låta splittra det genom populistisk främlingsfientlighet eller egen oförsonlighet med andras uppfattningar om Europa. Nej till vrede och kortsynthet

För det andra är vår fred hotad. Rysslands aggression, terrorismen samt de motsättningar som följer i spåren av flyktingkrisen är tydligt nog. Det löser vi inte med mer makt till Bryssel utan med en politik som ger en starkare union genom ökad tillväxt och gemensam säkerhetspolitik.

I tron att man värnar Europatanken finns nu de som vill ”kasta ut” britterna för att ge mer makt till Bryssel. Det vore att låta vrede och kortsynthet göra motsättningar till fiendskap. Man kastar inte ut ledamöter ur ett demokratiskt parlament lika lite som man bryter avtal mellan stater. Man förhandlar på lagens och fördragens grund. Så går det till i rättsstater. Vi måste nu bygga en legal grund för ett samarbete där Storbritannien står oss så nära som möjligt.

För det tredje, det finns lika många skäl att kritisera beslut inom EU som i Sverige. Men 28 nationella byråkratier ger inte mindre byråkrati. Britterna får nu hantera både sin egen och andras byråkratier samtidigt som de utan inflytande får anpassa sig till andras gemensamma regler.

Det blir deras problem men vårt svar får inte bli ständigt nya EU-institutioner utan ett reformerat Europa. I det uppdraget ligger så goda relationer som möjligt med Storbritannien.

Gunnar Hökmark (M)

delegationsledare för Moderaterna i Europaparlamentet