Hoppa till innehåll

Stort och ett är inte bäst

Under det gamla monopolets tid bildades en andra kanal för att bidra med någon pluralitet, bland annat med en annan nyhetsredaktion som inte ställde samma frågor och inte hade samma förhållningssätt som den gamla. Efter monopolets avskaffande tillkom en annan nyhetskanal, TV4, samt självfallet nyhetsbevakning även i andra kanaler men mer som en förmedling än eget nyhetsarbete. Den något ökade mångfald som skapades genom att TV1 och TV2 hade egna nyhetsredaktioner har i princip avvecklats genom att deras redaktionella samarbete numera är integrerat i en övergripande redaktion. Så med TV4 har vi trots public service i två kanaler inte mer än vad vi hade för länge sedan. När Christina Jutterström nu föreslår en sammanslagning av SvT och SR är det ett uttryck för det gamla monpoltänkandet. En stor redaktion och en stor organisation som formar samma förhållningssätt och samma världsbild. Det är vare sig effektivt eller produktivt utan innebär en monolitisk situation där radion i praktiken kommer att inordnas under SvT.

Det innebär inte bara att radion riskerar att förlora som medium utan också att den mångfald av redaktionella bedömningar som i dag görs blir färre. Det är ett dåligt förslag från den tiden då man trodde stort och ett var bäst.