Hoppa till innehåll

Största hotet mot välfärden på årtionden

  • av

När Magdalena Andersson säger att hennes regering ska återta den demokratiska kontrollen över välfärden menar hon inte den demokrati som innebär att vi alla var och en kan välja välfärd. Hon menar den sorts demokrati som innebär att vi som medborgare inte kan få välja men där hon som statsminister tillsammans med andra politiker bestämmer över allas vår välfärd, det må gälla vilken skola barnen ska gå i, om det ska finnas öppenvårdscentraler som vi kan välja för att de passar oss bra och äldreboenden som passar de äldre.

De ska ta tillbaka kontrollen över vår välfärd. Det är vad de menar med demokratisk kontroll. Deras kontroll. Det offentliga ska återta makten över vår vardag och våra beslut och de enskilda människorna ska förlora den. Som demokratisk reform är det ett steg baklänges.

Konsekvenserna är många. För det första kommer vi som undersåtar till den offentliga makten inte kunna välja bort dåliga skolor, långa kötider till öppenvården eller en äldreomsorg som inte håller måttet. När välfärden förvandlas till monopol som styrs av politiker blir vi alla maktlösa. Det var den maktlösheten som under 1980-talet ledde till valfrihetsrevolutionen. Nu vill Magdalena Andersson tillbaka fyrtio år i tiden.

Skälet till att fristående skolor och privat välfärd har vuxit fram så snabbt är att så många har velat välja bort kommunala verksamheter som inte har hållit måttet eller inte passat den enskildes krav och behov. Nu ska vi alla vackert få stanna kvar i den kommunala välfärdens monopol, vare sig vi vill det eller ej.

Men en annan konsekvens är att när en tredjedel av öppenvården i Sverige, en fjärdedel av äldreboende och en femtedel av skolorna läggs ner blir det hål i välfärden. Stora hål och långa köer. För var ska 300.000 barn gå i förskola och skola när förbudet mot vinst stryper deras skolor? När företag inte längre kan betala det kapital de har till låns som investeringar finns till slut inte företagen.

Kanske tänker sig Magdalena Andersson att de friskoleföretag som i dag ger utbildning över hela landet ska köpas upp av staten eller av kommunerna? Eller så tänker hon sig att eleverna som går i friskolor i dag ska packas ihop i de skolor som redan finns? Det är ett stort slag mot eleverna men också mot utbildningen. De elever som valt en annan skola har ju gjort det för att få en bättre.

Stora delar av svensk välfärd ska enligt Magdalena Andersson läggas ner. De sjuka, patienterna, de äldre och eleverna ska återgå till de kommunala verksamheterna som de en gång har valt bort. Redan i dag har vi alltför långa köer. Är det någon som tror att köerna blir kortare av att människor som valt privata alternativ ska ställa sig i det kommunalas köer? Är det någon som tror att en omfattande nedläggning av privata vårdcentraler ger kortare köer och bättre tillgänglighet? Att de äldre får en bättre äldreomsorg för att de inte kan välja bort det som inte är bra och välja det som de anser är bäst?

När regeringen med Vänsterpartiet i bakgrunden vill socialisera den privata välfärden blir det inte mer välfärd utan mindre. Det blir inte mer valfrihet utan mindre. Och det blir inte demokratisk kontroll som gör att den enskilde kan påverka. Det blir politikers kontroll som gör att den enskilde inte kan påverka sin egen vardag.

Det är dags att vi ställer Magdalena Andersson och andra som vill lägga ner privat välfärd till ansvar. Det handlar om den största nedläggningen av välfärd som någonsin har gjorts i ett land i fred.