Hoppa till innehåll

Stoppa valfrihetens fiender från att lägga ner välfärd

Det säger något om hur förvrängt den rödgröna regeringens politiska perspektiv att man som prioriterat mål vill stänga ner välfärd som medborgarna vill ha. Det är unikt i den fria västvärlden att det en regerings överordnade mål är att bekämpa entreprenörskap och fritt företagande för att det ger vinst.

Alla de som har valt fristående skolor, privat äldreomsorg eller privat sjukvård har inte gjort det för att de fungerar dåligt utan för att de fungerar bättre, åtminstone för dem, än motsvarande kommunala alternativ. Den privata välfärden kostar inte skattebetalarna mer än den offentliga, tvärtom mindre, inte minst eftersom kommuner och landsting får finansiera sina egna verksamheters underskott men inte de privata alternativen om de får förluster.

Det är genom att den privata välfärden fungerar mer fokuserat, effektivare och med bättre ledning som de skapar mer välfärd för lägre kostnader. Därigenom utvecklas välfärdens verksamheter på ett sätt som gynnar alla. Den privata välfärden, konkurrensen och valfriheten driver utvecklingen framåt och sätter de enskilda människornas behov i centrum.

Under 2017 måste debatten om människors välfärd vändas mot dem som vill lägga ner, förbjuda och motarbeta en utveckling av välfärden, som bortser från kvalitet och valfrihet och som ser företagande som ett hot istället för en tillgång.