Hoppa till innehåll

Låt inte EU få styra vår välfärdspolitik – artikel SvD Debatt

  • av

I dag har EU-kommissionen presenterat konkreta steg mot vad som ska bli en europeisk pelare för sociala rättigheter. Det handlar om att från Bryssel reglera allt från minimilön, arbetsförhållanden, anställningsformer, mammaledighet, pappaledighet, system för europeisk arbetslöshetsersättning och arbetstid. Utan stöd av riksdagen fortsätter Stefan Löfven att driva på för denna utveckling.

Den svenska rödgröna regeringen har varit pådrivande i att instifta en europeiska social pelare. Deras tanke är att beslut om sociala rättigheter ska flyttas från medlemsstaterna till Bryssel och att alla EU:s medlemsstater ska bindas inom detta ramverk. I Europaparlamentet har Socialdemokraterna gått så långt att de röstat för krav på lagstiftning och finansiella instrument.

Nu har alltså EU-kommissionen presenterat en rekommendation för vad som ska bli den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Tydlig skrivelse om minimilön finns med. Socialförsäkringspolitik. Allt det som Sverige sedan vi gick med i den Europeiska unionen enigt har slagit fast är nationell kompetens. Trots detta är de svenska Socialdemokraterna pådrivande för detta. I en tid då de allra flesta inser att EU ska fokusera på de stora och de gemensamma frågorna driver alltså den rödgröna regeringen på för en centralisering av välfärd.

EU-kommissionen presenterade i samma riktning och med hjälp av samma stöd i dag även ett förslag om föräldraledighet som innebär att regelverket för föräldraledighet ska bestämmas på europeisk nivå och att det ska beslutas från Bryssel att minst fyra månader ska ges till föräldern och att en bestämt antal dagar ska ges till pappan. Det kan kanske vara lättare att acceptera vad gäller sakinnehållet så länge sådana förslag håller sig inom ramen för vad som är etablerade svenska villkor. Det är svårare att acceptera för andra länder som inte anser sig ha råd eller inte vill ha den utformningen.

Det kommer att komma nästa gång eller gången efter det. Ett förslag som går emot svensk tradition och som går svenska uppfattningar emot. Det allvarliga är nämligen att hela idén om en social pelare går svensk suveränitet emot och står i strid med subsidiaritet. Det kommer att leda till ett EU som detaljreglerar medborgarnas vardag och välfärd, långt borta från den vardagen och de förutsättningar som välfärdsdebatten har i vårt land.

Det är många som tror att välfärden blir bättre för att EU bestämmer över den. Det är fel eftersom välfärden och välfärdssystemen utformats och utformas i olika länder beroende på olika värderingar, traditioner, prioriteringar och ekonomiska förutsättningar. För de flesta svenskar, och det gäller motsvarande för medborgarna i andra länder, tillhör välfärden just de frågor som vi inte vill och heller inte behöver kompromissa om.

En EU-gemensam socialpolitik innebär att man underminerar de i dag 28 olika pelare för välfärd och social rättvisa som präglar 28 olika länder till förmån för en politik där alla får kompromissa på motsvarande sätt som när det gäller jordbrukspolitiken. Där borde inte en svensk regering agera för att den svenska välfärden och den svenska modellen ska hamna.

Likväl är det detta Stefan Löfven har gjort genom att till Göteborg i november bjuda in till ett möte för att utforma och ta nya steg på vägen mot en social pelare. Det kommer att leda till nya motsättningar mellan medlemsländer med skilda sociala modeller, det kommer innebära att vi i Sverige får kompromissa med uppfattningar från Malta, Tyskland, Irland och Polen om familjepolitik, arbetsmarknad och sociala rättigheter vilket dessutom kräver en uppslitande fördragsändring. Det är en konflikt som försvagar EU samtidigt som medborgare med rätta känner att deras vardag styrs från Bryssel i frågor som de själva eller deras nationella parlament hanterar långt bättre. Sverige ska verka för en sammanhållen och stark union, inte ett EU som splittras och förlorar kraft genom centralstyrning.

Gunnar Hökmark (M)

Europaparlamentariker