Hoppa till innehåll

Stopp för smygökning av utsläpp

Det säger Gunnar Hökmark, moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet och ansvarig för eldirektivet inom den största partigruppen, som i dag lämnat in ändringsförslag till parlamentets industriutskott i behandlingen av ett betänkande om gemensamma regler för den inre marknaden för energi.

– Det finns anledning att mäta mängden förnyelsebar energiproduktion i klimatarbetet, men politiska beslut om att avveckla energikällor som inte är baserade på fossila bränslen kan i själva verket få negativa konsekvenser för miljön och ska därför inte belönas.

– Vi ska ha en inre marknad för el, med ett fritt flöde över gränserna, men det får inte bli en ursäkt för att inte investera i ny och modern teknologi för energiproduktion, säger Gunnar Hökmark.