Hoppa till innehåll

Stöd för demokratisk utveckling – Europas viktigaste bidrag till fred i Mellersta Östern

Europas viktigaste bidrag till fred i Mellersta Östern måste bli ett stöd för en demokratisk utveckling som grund för respekt och ömsesidig säkerhet. Det innebär att regimer som aktivt agerar för hat och våld måste isoleras från att störa fredsprocessen samtidigt som politiskt och ekonomiskt bistånd måste sikta på att stödja de krafter som bejakar fred och demokratisk utveckling. Det sa Gunnar Hökmark i ett anförande inför samfundet Sverige-Israel i Göteborg på måndagen.

En europeisk politik måste bygga på det klara och kompromisslösa stödet till demokrati och till staten Israels rätt att existera oavsett skilda uppfattningar mellan regeringar. Samtidigt måste stödet till en utveckling av en palestinsk stat bygga på krav om ett erkännande av Israels rätt till fred och säkerhet samt alla palestiniers mänskliga fri- och rättigheter.
 
Genom att tydligt markera mot den iranska diktaturen sänder Europa ett tydligt budskap till alla dem som förnekar sina medmänniskors rätt till demokrati och frihet. Det är ett budskap som är viktigt för utvecklingen i Iran men också för att begränsa Irans destruktiva inflytande i regionen, sa Hökmark.