Hoppa till innehåll

Stöd de existerande universiteten istället för att skapa nya – artikel i UNT

Tanken är varken ny eller dålig, men europeisk forskning och vetenskap lider inte brist på institutioner, utan på ekonomiska anslag. Europa behöver inte i första hand fler universitet, Europa måste prioritera vetenskapen. Det skulle, mot den bakgrunden, vara klokare att utveckla redan existerande, ledande, teknologiska forskningsinstitutioner, snarare än att finansiera en ny institution, bygga en ny struktur, nya nätverk, skapa ett anseende och en ny akademisk kultur.

Bättre nätverk och bättre vägar för spridande av kunskap måste utvecklas, som en viktig del i ansträngningarna att vitalisera europeisk vetenskap och utveckla en konkurrenskraftig kunskapsekonomi. En ny institution, oavsett form, skulle riskera att erodera såväl befintliga mänskliga och ekonomiska resurser som den position dagens ledande institutioner har.

I stället borde vi säkerställa att de bästa instituten och de bästa forskningsprogrammen har förmåga att attrahera fler forskare och att de ges tillräckliga resurser, så att de kan konkurrera i en omgivning med ökad rörlighet för europeiska forskare.

I Europaparlamentets behandling av EU-kommissionens förslag till det sjunde ramprogrammet för europeisk forskning kommer jag att föreslå ett vouchersystem, med pengar som följer kvalificerade forskare när de söker sig till institutioner eller fakulteter i andra medlemsländer för att studera eller för att bedriva forskning. En sådan voucher skulle inte bara täcka forskarens lön och andra kostnader, utan även ge ett bidrag till den mottagande institutionens forskningsbudget.

På så sätt ges de mest attraktiva och ledande vetenskapliga forskningsprojekten möjlighet att rekrytera kompetenta forskare och spetsforskare, samtidigt som de får större anslag.

Detta skulle innebära ett steg framåt, baserat på de uppmuntrande erfarenheterna av Marie Curie-programmet, som stimulerar forskarrörlighet och förbättrar karriärmöjligheter. Ledande institutioner och discipliner skulle stärkas, nationella myndigheter skulle uppmuntras att förbättra sina institutioner och deras ställning i olika forskningsfält. Vi skulle få fler gränsöverskridande möten mellan akademiker och en mer omfattande kunskapsspridning i hela EU. Framför allt fler bra europeiska forskningsinstitut, var de än råkar finnas.

Gunnar Hökmark (m)
Delegationsledare Europaparlamentet