Hoppa till innehåll

Stockholm – Riga

En dag med möten i riksdagshuset och med moderater som nu utvecklar ett vitalt alternativ som parti och i allians. Stimulerande och viktigt att se hur den europeiska agendan är en del av den svenska politikens och hur de frågor som nu står i fokus i det svenska riksdagshuset speglas i det som är Europas gemensamma utmaningar.

Allra tydligast gäller det förmodligen frågan om de offentliga finansernas utveckling. Socialdemokraternas vilja att nu luckra upp balansmålen på grund av att man inte klarar dem återspeglas tyvärr alltför tydligt i de underskottsproblem som Europa i övrigt lider av. Men det är viktigt att notera att vi i dag inte ser några underskott som stimulerar tillväxt, bara underskott som underminerar för investeringar, konkurrenskraft och stabilitet.

Tanken på att en ekonomi kan få mer investeringar genom att regeringar skapar större underskott bygger på att man vare sig ser behovet av de privata investeringarna eller prioriterar i den dominerande del av de offentliga utgifter som motsvaras av intäkter. Det är ett förfall när man hävdar att investeringar förutsätter underskott.

I den stora bilden ser vi hur avgörande det europeiska samarbetet nu har blivit men också utsatt. Greklands vänsterregering som flörtar med Putin, Storbritanniens diskussion om ett utträde, separatism ibland annat Spanien och bristande beslutsförmåga är Putins främsta tillgångar när han ökar trycket på Europa. Likväl kräver en förmåga att möta Putin enighet och sammanhållning liksom den ekonomiska återhämtningen.

En stagnerad ekonomi som lever vidare genom lån istället för reformer som ger tillväxt ökar Europas utsatthet. Det är ofrånkomligt att det som kan lyfta Europa handlar om den inre marknaden, ledarskap i digitalisering, energisamarbete, bättre finansiering av investeringar och marknadsreformer som ger konkurrenskraft. Det måste ske i Sverige och i andra länder men det måste också göras möjligt på gemensam europeisk nivå.

I Grekland ser vi hur en vänsterregering i samarbete med det landets Sverigedemokrater undergräver ekonomi och säkerhet. I Frankrike hur reformer skjuts på framtiden. Och i Sverige hur politiken riktar sig mot nya jobb istället mot att skapa möjligheter för fler.

Europa behöver en gemensam agenda för reform och framtidstro. Den handlar vare sig om vänsterns, de grönas eller socialdemokraternas reformstopp och bidragsökningar utan om stabilitet, investeringar och konkurrenskraft.

För min del slutar dagen i Riga för att där diskutera den pågående reformprocessen för telekomfrågor. Och för att besöka det som detta halvår är Europas huvudstad vid sidan om Bryssel. Det var svårt att tro första gången jag 1990 besökte denna stad med svenska minnen men bakom en järnridå. Nu är den i centrum för europeisk politik.