Hoppa till innehåll

Stockholm och Bryssel

Riksdagsöppnande i Stockholm, fortsatt arbete i Bryssel. Det är en betydande skillnad på ett riksdagsöppnande med en moderat statsminister jämfört med en socialdemokratisk. Lägre skatter och jobbpolitik för att ta ett exempel.

I Europaparlamentet var dagen ett led i det fortsatta arbetet på ett antal av de större lagstiftningsfrågorna. Direkt på morgonen var jag värd för ett frukostmöte kring nästa generations bredband och konkurrensfrågor, med de europeiska telekom-utmanarnas organisation ECTA som arrangör. En slutsats av diskussionen var att den nya generationens nät kommer att kräva lika mycket lagstiftning som öppnar upp för konkurrens som den gamla. Annars kommer vi i praktiken att vara på väg tillbaka till ett läge där det finns en stor operatör som styr priser och ställer med teknikutvecklingen.

Därefter presidency med diskussion bland annat om Georgien. Genomgång av ärendet inför den interna processen för att förbereda plenum i nästa vecka, som för övrigt kommer att avhållas i Bryssel och inte Strasbourg. En fransk ledamot jag mötte i hissen påpekade att det var mulet i Bryssel till skillnad från Strasbourg. Jag noterade att det inte spelar så stor roll eftersom vi är inomhus. Därefter intervju med Bankföreningens tidning om de finansiella marknaderna och europeisk lagstiftning, som kom att handla bland annat om hur tillsynen på den europeiska marknaden över gränserna ska konstrueras i framtiden, och frågan om lagstiftning kring bankernas valutaexponeringar.

Kort deltagande i intern arbetsgrupp som diskuterade konsumentfrågor och telekompaketet där jag konstaterade att vi svenska moderater har lyckats så långt få bort försök om att lägga på operatörer ett legalt ansvar för innehållet, däremot att de har en skyldighet att bidra till samarbetet för att motverka brottslighet utan att inkräkta på den enskildes integritet.

Efter lunch möte med brittiska företrädare kring telekompaketet och sedan arbetsgrupp B som diskuterade Mikko-rapporten med omfattande krav på att skära bort en socialistisk syn på fria media, och så till slut genomgång inför voteringen kring telekompaketet. Sammanträde med styrelsen för European Friends of Israel, möte med den iranska motståndsrörelsens företrädare Marian Rajavi och till slut den svenska försäkringsbranschen. Snabbt iväg till möte med European Enterprise Institutes utredningschef Johnny Munkhammar som bekymrat frågade var man joggar på morgonen i Bryssel utan att hejdas av trafik. Därefter arbetsmiddag med ett antal av kommissionens ledamöter, som kom att handla om Ryssland och behovet att möte Ryssland med ett enigt uppträdande, de finansiella marknaderna och läget för Lissabonfördraget. Vi löste väl inte alla problemen, men vi identifierade dem sannerligen.