Hoppa till innehåll

Stäng den vitryska regimen ute från Europas samarbete

Efter helgen återstår bara att konstatera att valet i Vitryssland inte bara var ett hån mot demokratin utan också mot Europeiska Unionen och viljan till ett samarbete för en demokratisk utveckling. Lukasjenkoregimen har förlorat all trovärdighet för att istället manifestera en brutalitet som inte får accepteras av någon.

Det måste också påverka politiken mot Vitryssland. Vitryssland bör uteslutas ur det så kallade Östliga partnerskapet, utan möjligheter till frihandelsavtal, energiavtal eller viseringsfrihet. Insatser riktade direkt mot Lukasjenkoregimens företrädare bör genomföras för att avstänga dem från det Europa de själva tar avstånd ifrån.

Bloggar: Christian Holm, Christian Holm #2, Carl Bildt, Medeleine Sjöstedt, Fredrik Axelsson, Peter Soilander.

Etiketter: