Hoppa till innehåll

Stabila finanser i EU

I dag strejker i Frankrike, mot tanken på en höjd pensionsålder från 60 till 62. Det är intressant med tanke på att de länder som är nettobidragsgivare till EU genomgående har en högre pensionsålder. Motsvarande gäller de länder som har mer ordnade offentliga finanser.

Det illustrerar vikten av en stabilitetspakt som är tydlig både med överskott och sanktioner. Anders Borg mötte i går problem med de regeringar som i princip vill ha en bättre stabilitetspakt men i praktiken inte på ett sätt som skapar krav på dem själva.

Jag har föreslagit inom ramen för EPP att vi ska införa krav på överskott i goda tider samt balans över konjunkturcykeln. De stater som överskrider sina utgifter bör förlora motsvarande belopp i EU-bidrag. Då skapas ett tryck att hålla ordning och att reformera.