Hoppa till innehåll

Stå upp för Danmark, Löfven – krönika i Opposition Skåne

I det läge vi befinner oss, där det europeiska samarbetet ständigt förändras samtidigt som världen blir mindre och auktoritära krafter befäster sitt inflytande, är det desto viktigare för Sverige att värna om det nordiska samarbetet och stå enade med våra grannländer. Nu är det Danmark som behöver vårt stöd inför ryska påtryckningar. I efterdyningarna av EMA-sveket är det dags för Löfven att stå upp för den nordiska gemenskapen.

Omröstningen om placeringen av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) efter att britterna lämnar EU var ett misslyckande för regeringen. När Sveriges kandidat Stockholm blev utslaget borde vi ha uttalat stöd för Köpenhamn framför Amsterdam eller Milano, vilket hade gynnat våra närmaste grannar liksom södra Sverige. Nu blev det inte så, och regeringen sände signalerna att det nordiska samarbetet inte var mycket värt.

Nu behöver Danmark åter vårt stöd i en fråga som ytterst är en fråga också för Sverige och svensk säkerhet: den ryska gasledningen Nord Stream 2:s vara eller inte vara.

Frågan om Nord Stream 2 har svalnat av i Sverige, men är högst aktuell i Europa. Jag och andra har i Europaparlamentet röstat för en lagändring som, om den träder i kraft, kommer att underställa den ryska gasledningen europeisk lagstiftning. Det är ett steg i rätt riktning för att undvika ryska godtyckliga gasleveranser. Förslaget har motarbetats och kritiserats framförallt av Ryssland och Tyskland, som har godkänt alla nödvändiga tillstånd.

Mitt i denna konflikt har Danmark hamnat, eftersom Folketinget har antagit en lag som gör det möjligt för regeringen att lägga in ett veto mot infrastruktur på danskt territorium som kan hota danska säkerhetspolitiska intressen. Det har gjort Danmark föremål för ryska påtryckningar.

Om Danmark väljer att lägga in ett veto mot byggandet av gasledningen skulle det innebära att Gazprom skulle tvingas dirigera om rutten från danskt vatten. Det är ett beslut för Danmark som bör ha Sveriges och hela EUs stöd, eftersom det berör vår gemensamma säkerhet.

Den svenska regeringen bör nu visa solidaritet med våra danska vänner och vara tydliga med att Danmarks säkerhetspolitiska bedömning också är Sveriges säkerhetspolitiska bedömning. Sverige och Danmark bör göra gemensam sak i EU för att mobilisera europeiskt stöd. Men framförallt bör vi agera för att göra det möjligt för den danska regeringen att göra en säkerhetspolitisk bedömning utan påtryckningar från Moskva.

Löfven har hittills frånsagt sig allt ansvar för Nord Stream 2, trots att den svenska regeringen har ett lika stort ansvar som andra regeringar i Europa. Nu står Danmark i centrum för konflikten och då borde Sverige sluta upp med Danmark. Det skulle genom handling visa att europeisk lag gäller även ryska företag och att Sverige och Danmark står enade i frågor av gemensamt säkerhetspolitiskt intresse.