Hoppa till innehåll

SSU vill straffa oliktänkande-Artikel Kvällsposten

Rätten att säga vad man vill, att uttrycka sin uppfattning, är den mest grundläggande förutsättningen för ett demokratiskt samhälle. Utan den kan inte skiljaktiga uppfattningar uttryckas, utan den kan inte kritik mot makten uttryckas och utan den kan inte nya idéer bli till ett alternativ. Det är därför yttrandefriheten och pressfriheten är hörnstenar i varje demokratiskt land. Det är grundlagsfäst och fördragsfäst.

Samtidigt vet vi att det alltid finns dem som vill tysta och skrämma de uppfattningar man ogillar eller som menar att yttrandefriheten bara är till för vissa. Man kan skrämma andra från att uttrycka sin uppfattning genom att göra klart att man inte kan få jobb om man tycker fel, att man kan förlora ett kontrakt eller att man kan förlora kunder.

Då undergräver man yttrandefriheten och man gör det medvetet. Man gör det ju för att straffa den uppfattning man ogillar.

Det är mot den bakgrunden som frågan om SSU-bojkotten mot hamburgerkedjor, som uttryckt sitt stöd för den sänkta restaurangmomsen, är mer allvarlig än ett litet skojigt busstreck. SSU gör anspråk på att företräda Socialdemokraterna bland unga människor. Deras syn på demokratin är ett budskap till unga människor om hur vi ser på opinionsbildning och mångfald. Men de företräder också en socialdemokrati som gör anspråk på att efter valet den 14 september bilda regering i Sverige, med stöd av bland annat Vänsterpartiet.

Vi vet sedan tidigare att socialdemokratiskt dominerade kommuner i Sverige motverkat privata företagare som företräder andra politiska uppfattningar. Vi ser återkommande att personer med andra uppfattningar än socialdemokratins motas bort från fackliga förtroendeuppdrag. Nu har ett antal företagsledare sagt att en sänkt restaurangmoms och höjd arbetsgivaravgift för unga skulle leda till att de kan ha färre anställda.

Det kan självfallet SSU ha en annan uppfattning om. De kan hävda att högre kostnader för arbetsgivare inte alls leder till högre ungdomsarbetslöshet utan till att fler blir anställda. Det är visserligen en svår debatt att föra men de kan pröva.

Men detta gör de inte. De vill i stället straffa företagarna som både ger oss sin uppfattning om verkligheten och de konsekvenser ett politiskt beslut får och som uttrycker sin åsikt om detta. Självfallet kan de lyckas med att tysta andras uppfattningar.

Det gör inte att fler unga får jobb när skatterna höjs men det kan leda till att fler väljare inte uppmärksammas på det problem som företagarna lyfter fram. Och andra kan i fortsättningen akta sig för att irritera ett parti som anser sig ha rätt att använda politikens medel för att straffa andras uppfattningar. Stefan Löfven bör ge sin syn på det som nu hänt.

Gunnar Hökmark, ledamot av Europaparlamentet och moderaternas förstanamn vid årets Europaval