Hoppa till innehåll

Srebrenica

Srebrenica. Ett namn som blivit till ett ord för det som inte skulle få hända, inte borde få hända och likväl händer. Med det uttryckliga syftet att ta livet av människor för att de var bosniaker, bosniska muslimer, mördades 8000 män. När försvaret av dem var för svagt blev det öppet för den brutala ondskan. Det var inte längre sedan än 20 år i dag.

Inte minst i dag när vi följer den grekiska krisens utveckling dag för dag är det viktigt att både minnas Srebrenica och förstå vad europeiskt samarbete ytterst måste handla om. Att lägga en så stark grund för värnet av människors frihet och rätt. Det gäller människorna på det konfliktsargade Balkan men också alla vi andra som på olika sätt står inför de hot och risker som hat, nationella och etniska motsättningar kan leda till om inte värnet av det gemensamma är starkare och kan överbrygga och övervinna allt det som hatets agitatorer kan göra mot mänsklig värdighet.

De som i Grekland av något skäl tycker sig se ett misslyckande för EU bör fundera på hur Grekland i dag skulle stå sig utan EU, hur utvecklingen på Balkan skulle vara utan ett europeiskt projekt för integration eller hur Ryssland gentemot olika länder skulle kunna agera. Eller mycket annat av det slag som hotar grundläggande förutsättningar för ett öppet samhälle.

EU är en förutsättning för oss att möta de utmaningar som vi nu står inför. De ekonomiska kriserna, risken för ett lands sönderfall eller hoten från en aggressiv granne. Utan EU hade de utsatta länderna och människorna haft mindre att hoppas på. Nu har vi ett ansvar att ta som vi måste göra verklighet av.