Hoppa till innehåll

SR bör fortsätta med ryskspråkiga sändningar

  • av

Sveriges Radios beslut att upphöra med sina sändningar på ryska är svårt att förstå. I en tid då den ryska regimen steg för steg stärker sitt grepp över det ryska samhället och gör media till en kanal för den egna statliga makten behövs fler röster på ryska. Samtidigt som ryska media på uppdrag av Kreml lanserar nya kanaler och nya media runt om i Europa för att destabilisera och desinformera borde det vara en viktig utgångspunkt att åtminstone inte försämra tillgången på oberoende ryskspråkiga media.

 

Det gäller kanske allra mest gentemot de ryskspråkiga grupper som i de baltiska staterna utsätts för en medveten och målmedveten rysketnisk propaganda, som rör allt från kriget i Ukraina, världens reaktioner mot Rysslands brott mot internationella lagar, degenererade europeiska värderingar i synen på homosexuella, påståenden om etnisk och språklig diskriminering med det klara syftet att uppvigla och underminera demokrati och rättsstat. Ryskspråkiga grupper står i dagens Europa i fokus för Moskvas strategi att inom ramen för sin hybridkrigföring påverka, påtrycka, destabilisera och underminera. Det är mot denna bakgrund svårt att förstå vilka motiv som kan ha legat till grund för Sveriges Radios beslut att bidra till att lämna fältet fritt för rysk propaganda.

 

Det är en krigföring som pågår i dagens Europa. Den ryska krigföringen i Ukraina, annekteringen av Krim är den öppna och uppenbara, den strategiska energipolitiken och informationskrigföringen är på andra delen av skalan men med samma syfte.

 

Europas sanktioner mot Ryssland på grund av krigföringen i Ukraina avbildas i ryska media som ett oprovocerat angrepp på Ryssland. Natodebatten framställs som ett aggressivt omringningsförsök av Ryssland. Det sjunkande oljepriset diskuteras i termer av konspiration. Den brittiska mordutredningen vad gäller den av ryska säkerhetstjänsten mördade Litvinenko avfärdas som ett försök att demonisera Ryssland, liksom utredningen av det över Ukraina med ryska vapensystem nedskjutna flight MH17.

 

Den ryska upprustningen framställs som ett svar på västlig upprustning och aggression. Europeiska institut, kultursamarbete och utrednings- och tankesmedjor som västliga agenter. I de baltiska staterna agerar ryska TV-kanaler och media i enlighet med Moskvas politiska strategi. Syftet är att uppvigla och söndra. Ett centralt medium för detta är tv-kanalen RT- tidigare Russia Today –  som har en budget skyddad från oljeprisets fall och som nästan motsvarar BBC´s internationella sändningar.

 

Russia Today ingår i den ryska statliga nyhetsbyrån beslutad av Putin 2013. Där finns också Sputnik News som har en internationell ambition, med redaktioner runt om i strategiskt intressanta länder. Det är denna nyhetsbyrå som bland annat hävdat att svenska TV-program för barn är ett uttryck för det degenererade svenska samhället. Som företrädare för det svenska samhället intervjuar man extremister och rasister och man bevakar invandrarfrågor från ett perspektiv som syftar till att stimulera främlingsfientlighet.

 

Denna nya verklighet av propagandakrigföring har accelererat de senaste 3 åren i takt med en allt aggressivare rysk politik mot Europa. De som framförallt drabbas är det ryska civila samhället och ryskspråkiga grupper i Rysslands grannskap. I de baltiska staterna finns omfattande ryskspråkiga grupper som utsätts för rysk regimpropaganda. De är i stort behov av trovärdiga internationella media som sätter en redaktionellt oberoende bild av Europa och Ryssland. Även i Norden finns ryskspråkiga grupper som behöver tillgång till mångfald på ryska. Det är en utveckling som ställer nya krav på alla europeiska media.

 

Sveriges Radio borde utöka sina ryska sändningar, inte avveckla dem. SR bör nu i samarbete med Utrikesdepartementet utveckla former för att finansiera detta, utan att göra intrång i Sveriges Radios redaktionella integritet. I slutet på 1980-talet började Sveriges Radio med estniska och lettiska sändningar för att möta den tidens utmaningar. Nu är det dags att man istället för att vända sig bort från vår nya verklighet möter dagens utmaningar.