Hoppa till innehåll

(S)pråkkonsulten manipulerar själv- replik Expressen

  • av

Den s-märkta språkkonsulten Sara Gunnerud menar att den moderata kampanjen för att sätta fokus på viktiga valfrågor är att manipulera väljarna(Expressen 18/8).

Problemet är att hennes kritik mer handlar om att manipulera än att medverka till besked i viktiga sakfrågor. Hon har synpunkter på texter men inte på innehåll och kan därför som aktiv socialdemokrat dementera att S hotar Rut, Förbifart Stockholm och valfriheten i skolan.

Ett betydligt vidare problem är att hon överhuvudtaget inte nämner den manipulation av debatten som den socialdemokratiska svartmålningen av svensk ekonomi innebär och hur det försvårar för den enskilde väljaren att göra sitt val.

Sverige har i dag en rekordlåg offentlig skuld. Den har stadigt minskat under alliansens regeringsperiod. Sverige tillhör de länder som har Europas mest stabila offentliga finanser och skuldsättningen når rekordlåga nivåer i år.

Vi har Europas högsta sysselsättning. Sedan 2006 har det skapats över 250 000 fler jobb. Samtidigt har vi ökat insatserna för den offentliga välfärden. Det hade varit intressant att ta del av Gunneruds analys av hur Socialdemokraterna beskriver detta som raserade statsfinanser och hur man i varje formulering försöker förvränga det faktum att Sverige har störst andel människor med jobb och därmed minst andel utan jobb. Hade hon gjort det hade hon skrivit som språkkonsult i stället för som socialdemokratisk debattör.

Gunnar Hökmark

delegationsledare för Moderaterna i Europaparlamentet

 

http://www.expressen.se/debatt/sprakkonsulten-manipulerar-sjalv/