Hoppa till innehåll

Spelar idéer roll för demokratin?

[BILD1] Spelar politiska ideal och föreställningar roll för hur förtryck och mänskliga rättigheter utvecklas? Finns det något att lära av historien när socialistisk ideologi ledde till ett förtryck av halva Europa och stora delar av den underutvecklade värden? Förutom att enskilda människor begick brott mot mänskligheten? . En stor del av Sveriges historieforskare anser inte det på DN debatt och som en ren tillfällighet känner jag igen dem som aktivister som på olika sätt försvarat socialistiska värden och sällan har haft någon kritik att rikta mot de socialistiska diktaturerna vad gäller deras inneboende system, bara när de har tyckt de gått lite för långt.

Men självfallet finns det mycket att lära av historien. Inte minst av det faktum att så många av de intellektuella i fria samhällen har ursäktat eller till och med hyllat dem som i ivern att nå det perfekta samhället försvarat att det skett på bekostnad av människors frihet och rättigheter. Så gjorde de när de reste till Sovjet och sa sig ha sett framtiden och därför rapporterade att den fungerade, så gjorde de i Kambodja och så gjorde de i Kina. Dagens DN-debatt är i sig en god grund för forskning. Ansvaret för förtrycket fanns inte bara i diktaturerna utan också i vänsterns försvar för förtrycket. Det var idésystem som vände människor in i ondska och som kostade människor livet och friheten. Varför skulle vi inte ha forskning om det? Varför ska vi inte ha forskning om hur många som så gärna går diktaturens ärende? Och varför ska vi glömma dem som förlorade sina liv i förtryckets samhällen bara för att ett antal historieforskare sätter likhetstecken bakom kolonialismens mord på människor och ett medvetet idésystem som gjorde vetenskap av människors förtryck? Artikeln i dag är ett bra exempel på varför vi behöver mer av historieundervisning i förtryckets ideologier.