Hoppa till innehåll

Spela inte efter trollens regelbok

  • av

NWT debatt, publicerad den 30 maj 2024

Om vår samhällsdebatt handlar om det som är våra faktiska problem minskar utrymmet för dem som inte har några lösningar på dem annat än skällsorden och misstänkliggörandena.

De som tror man bemöter trollen genom att tävla med dem har övergått i ett kulturkrigande som är ett farväl till liberala idéer. Den som äntrar kulturkrigandet reducerar nämligen sin gärning till den kollektiva kamp mot andra tänkta eller faktiska kollektiv som kulturkriget innebär.

Och det vore självfallet bra att det som är förkastligt när några gör det också fördömdes som förkastligt när de mer närstående har gjort eller gör det. Det är inte bara Sverigedemokraterna som har ägnat sig åt anonyma konton.

Det finns en lång rad av avslöjade incidenter av anonyma konton, anonyma och falska insändare samt rena lögner i den så kallade buskpropagandan som är lika förkastliga och som inte ursäktar någon. De vill alla hävda att demokratin är under attack genom den politik som förs.

När den uppfattningen sprider sig medverkar man till att legitimera de grupper som anser sig ha rätt att hindra demokratins gång för att försvara det de menar är den verkliga demokratin. Från att hindra demokratiska möten till att med våld stoppa dem.

När oppositionen och andra som sin ser sin roll i att bemöta trollen med deras egna medel, istället för att diskutera vägen framåt för att lösa våra problem, och på fullt allvar hävdar att demokratin är hotad finns det alltid dem som gärna ser sig ursäktade att rädda demokratin med metoder som är fjärran från demokratins.

Det vore en fördel för det politiska samtalet i Sverige om det inte definierades av det som sägs av troll, anonyma konton och det träsk av tillmälen som lever i sociala medier. Det vore definitivt en fördel för samtalet om det istället fokuserade på de stora utmaningar, och allvarliga hot, som vårt samhälle möter.

Gunnar Hökmarkordförande för tankesmedjan Frivärld och tidigare Europaparlamentariker för Moderaterna