Hoppa till innehåll

Spaniens omfattande reformagenda

  • av

Palma de Mallorca har sin skönhet även i mars även om det finns en känslighet av ödslighet långt innan säsongen för turism och sol har börjat. Många tomma hus och lägenheter vid havet symboliserar också den spanska fastighetskrisen.

På ett seminarium om hur vi återfår tillväxt och företagande i den europeiska ekonomin blev det för min del tillfälle att diskutera den nya spanska regeringens strategi för att komma ut ur stagnationen och kraven på en europeisk tillväxtpolitik. Det är i Spanien en omfattande reformagenda som man har beslutat om och som man är på väg att genomföra.

Förändringar i hopplöst föråldrade arbetsmarknadslagar, som håller unga utanför arbetsmarknaden och motverkar nya jobb, en avreglering och avbyråkratisering för företagande och stöd för småföretagares möjligheter att finansiera sina investeringar, samtidigt som besparingspaketen syftar till att nå balans i de offentliga finanserna 2013.

Arvet från socialistpartiet var ett underskott som växte och en avsevärd skuldbörda. Det är sant att Spanien hade stabila statsfinanser när krisen bröt ut men däremot en upplånad fastighetsbubbla som bland annat berodde på att fastighetsinvesteringar var mer lockande i en ekonomi som präglas av byråkrati och hinder för företagande och investeringar.

Och kanske allra viktigast, socialistregeringen valde att möta den vikande konjunkturen och den växande krisen med ökade utgifter och större underskott. Det blev ingen tillväxt av det, bland annat eftersom förutsättningarna för företagande och konkurrens var begränsade, men däremot snabbt växande skuldbörda. Det är den som Partido Popular nu måste hantera samtidigt med tillväxtreformerna.

I min inledning på EPP-gruppens seminarium med den spanska regeringens företrädare pekade jag på att vi nu måste göra det vi har sagt. Genomföra tjänstedirektivet, öppna upp den digitala ekonomin och öppna upp hela den europeiska ekonomin för konkurrens och mångfald genom reformer både på europeisk och på nationell nivå. Och så måste varje europé kunna starta ett företag lätt och enkelt.