Hoppa till innehåll

Spanien, men framförallt Haiti

Morgonen började med en debatt kring det spanska ordförandeskapet i den svenska televisionen där vi kom att diskutera den spanska ekonomiska strategin, som socialister i Europa har välsignat, som har lett till rekordstora underskott i Spanien, på samma sätt som i Storbritannien. Marita Ulvskog tenderade att av något skäl försvara denna linje vilket kan ha sitt intresse när vi diskuterar socialdemokratins ekonomiska politik i Sverige. Det som är socialdemokratisk politik i Spanien, som nu är ordförandeland i EU, har lett till både stora underskott och hög arbetslöshet.

Dagen handlar vidare om att vi nu startar en grupp i parlamentet för att följa de baltiska frågorna, vad gäller allt från frågorna om Östersjön till samarbete kring forskning och utveckling. Rätt så pockande är också ett 30 tal ändringsförslag som jag ska lägga för att lagstiftningen om investeringsfonder ska ge utrymme för riskkapitalfonder och dynamiska levande företag inom finanssektor utan att gå ifrån kraven på transparens och bra övervakning av det som är systemrisker.

Många har kommit att blanda ihop systemrisker, som vi måste hantera med risker i företag. Det senare behöver vi för investeringar och nya jobb, det andra ska vi hantera genom en övervakning och kontroll av finansmarknaderna som motverkar den typen av svårigheter som vi ser när stora banker riskerar att genom sina misstag skada hela finanssystemet.

Och så är det som varje dag vi nu ser tragedin i Haiti. Ett statslöst land där människor är utelämnade och omvärldens hjälp. Där bör vi hjälpa. EU, Sverige och vi själva.