Hoppa till innehåll

Somalier i Sverige flyttar till Storbritannien för att få jobb

I grunden spelar frågor som en flexiblare arbetsrätt och lägre skatter som gör det möjligt att få utbyte av en högre utbildning en avgörande roll. I det svenska samhället är vi usla på att under naturliga former, med arbete som grund, integrera utländska invandare.

I Storbritannien kan utbildade få användning för sin utbildning samtidigt som utbildningen lönar sig. Fler blir anställda och fler kan starta företag. I all sin enkelhet visar programmet på något som är fel i Sverige och som måste åtgärdas om vi inte vill låta problemen fördjupas ännu mer.