Hoppa till innehåll

Som förr

[BILD1]Persson kändes igen, var Aftonbladets uppmuntrande ord på ledarsidan efter TV-utfrågningen igår. Frågan om det inte var problemet för socialdemokratins del. Det är socialdemokratins brist på nytänkande och förmåga att se de problem som den under mer än 10 år förda politiken har lett till som skapar en tondövhet. Det är just detta som också gjort socialdemokratin med Göran Persson i spetsen till en motståndsrörelse till förnyelsen av det svenska samhället.

När karta och verklighet inte stämmer överens går Persson efter kartan, hur det borde vara, hur låg arbetslösheten borde vara, att det inte borde behövas en ny politik för fler och nya jobb. Och han blir irriterad när andra inte delar dena för honom självklara syner på samhälle och socialdemokrati.

Persson står för 1950-talets socialdemokratiska politik, tron på att politikens ingenjörskonst mäktar det mesta och tron på att bara socialdemokratin har kraft att lösa problem. Det kändes igen, ungefär som man känner igen 1950-talets mode och musik. Tron på det starka samhället och tron på att bara alla litar på socialdemokratin löser sig allt. Därför blev han så arg när utfrågarna ifrågasatte hans tolkningsföreträde och socialdemokratins begreppsapparat. Då kändes han också igen.