Hoppa till innehåll

Solna och Sundbybergsmoderater i Nynäshamn

Efter ett anförande kom en stor del av frågorna att handla om om hur vi kan få det som kallas Europafrågor att vara en naturlig del av den politiska debatten, vare sig det gäller tjänstedirektiv, kemikalielagstiftning, gränsöverskridande brottslighet, miljö eller statsstöds och konkurrensfrågor.

Glädjande nog fick jag också tillfälle att signera min bok Frihetens värden – en europeisk utmaning. Den kommer nu tryckas i ny upplaga, vilket är roligt för en författare.