Hoppa till innehåll

Solidariteten handlar om oss alla

Så kom Frankrikes begäran om hjälp för militära operationer mot Daesh. Deras angrepp på Frankrike är ett led i en krigföring mot Frankrike som en del av det Europa vi är en del av. Det kunde lika väl ha varit riktat mot Köpenhamn, Malmö eller Stockholm. Deras krigföring sker inte bara mot människor i Irak och i Syrien utan mot var och en som vill ett annat samhälle än deras. Det är ett kalifat de vill upprätta men utan att det är definierat av några andra gränser än en fundamentalistisk tro som inte känner några gränser.

Det har de senaste dagarna talats mycket om solidaritet och om att stå upp för frihet och rätt. Den typen av ord får sitt innehåll först genom handling. Annars blir de bara tomma ord. Men med innehåll får orden som sådana också en betydelse för att vinna den ideologiska debatten. Utan innehåll vinner de ingen debatt just eftersom de då bara framstår som ord.

Vår solidaritet är självfallet med Frankrike som är angripet men i kampen mot Daesh handlar det om solidaritet fria samhällen emellan. Inte just med Frankrike utan med insikten om att det handlar om oss alla. Om det ena landet viker ner sig vinner Daesh både i våra förorter och där man börjat forma sitt kalifat. Om alla står upp blir kraften ekonomiskt, militärt och politiskt stor.

Därför är det bra att samtliga medlemsländer i dag har svarat ja på Frankrikes begäran. Det är viktigt att vi diskuterar redan nu vad vi bäst kan bidra med. Och det är viktigt att klargöra att vi är en del av kampen mot Daesh av det enkla skälet att vi tillhör dem som vill värna det fria och öppna samhället.