Hoppa till innehåll

Socialdemokratiskt svek mot Sverige – artikel i Dala-demokraten

  • av

Europaparlamentet godkände i onsdags frihandelsavtalet med Kanada. Det innebär att flödet av varor och tjänster mellan EU och Kanada nu kan växa, med fler jobb, nya investeringar och ökat välstånd som följd. Men den svenska socialdemokratiska ledningen i Europaparlamentet valde att inte rösta för avtalet och svek därmed sitt uppdrag och Sverige.

Frihandelsavtalet är en framgång för Europa. Om det är något vi har kunnat se av de senaste decenniernas utveckling är det hur handel har varit den enskilt viktigaste drivande faktorn för ökat välstånd. Handel för samhällen närmare varandra och utvecklar kunskaper, teknologi och innovationer till förmån för bättre miljö, effektivare energianvändning och välfärd.

För ett litet exportberoende land i norra Europa som Sverige är handel inte bara viktigt utan livsnödvändigt. Det gäller större som mindre svenska orter. De gäller de över 22 000 människor i Dalarnas län som är med och driver företag, och alla de som är anställda inom dessa företag. Det gäller IKEA, ICA Maxi och vår omsorg. Det är helt enkelt exporten som lagt grunden för vår välfärd och vårt välstånd – tog Sverige bort sin export skulle vårt BNP falla med runt 50 procent. Det är därför som Sveriges handelsminister Ann Linde (S) har kämpat för avtalet med Kanada, liksom handelsministrar och statsministrar oavsett politiskt färg har kämpat för andra handelsavtal innan henne. Trots detta valde de två svenska socialdemokraterna Marita Ulvskog och Anna Hedh att inte rösta för handelsavtalet utan att lägga ner sina röster. Inte ens Sverigedemokraterna gjorde det, som valde att gå emot sin grupp och rösta för avtalet.

Det är skamligt i dess djupaste politiska bemärkelse att den svenska socialdemokratins företrädare i en för vår tid viktigaste frågor förenade sig med dem som vill bygga murar och resa handelshinder. Det är skamligt i en svensk bemärkelse för att man sviker den mest grundläggande idén om hur välstånd skapas, och det är skamligt i en internationell bemärkelse att dessa socialdemokrater nu slår följe med Donald Trump och alla andra som nu vill göra världen mindre.

Det var extremisterna i Europaparlamentet som röstade nej till frihandelsavtalet med Kanada. Kommunister och nationalister fann varandra i sin motvilja till ett närmare handelssamarbete mellan EU och Kanada. Nu har den svenska socialdemokratins ledning i Europaparlamentet sällat sig till den skaran. Aldrig tidigare har vi sett ett sådant agerande från den socialdemokrati som säger sig värna Sverige, jobb och tillväxt.

Kanada och EU kommer nu att ha ett bättre avtal för handel med varor och tjänster än vad USA och Kanada kommer att ha. Den Europeiska unionen har åter väckt hoppet för att vi ska kunna gå vidare med andra avtal för att på det viset säkra en tryggare världsordning präglad av det öppna samhällen, friare handel och rättsstatens värden. Det kommer att bidra till det globala välståndet och den fortsatta kampen mot fattigdom.

Nu behöver vi ett rakt och tydligt svar från de svenska socialdemokraterna. Står ni på öppenheten eller slutenhetens sida?

Gunnar Hökmark, delegationsledare för Moderaterna i Europaparlamentet