Hoppa till innehåll

Socialdemokratisk tondövhet

[BILD1]Socialdemokraterna gav den politiska tondövheten en egen logotype när de i dag presenterade sitt valmanifest.

Efter 12 års regerande vill man fortsätta med samma politik som har gett de problem som 12 års socialdemokratiskt regerande har cementerat. För få jobb, för lite företagande, utslagning och segregation, dåliga resultat i skolan och köer inom vården. För att råda bot på detta vill socialdemokraterna göra som tidigare, öka bidrag, sänka avgifter eller göra nya saker gratis. Det ger inte fler jobb, inte mer företagande, inte fler på arbetsplatser och 3000 nya fritidspedagoger ger inte bättre skola.

Det som kanske är det allra mest stötande är att socialdemokraterna identifierar [BILD2]sig så med makten och staten att de gör sig själva till maktens och statens företrädare gentemot medborgarna. Allra tydligast kommer detta till uttryck när de talar om reformer och skattepengar. De talar som om skattepengarna är statens, inte medborgarnas. Därför glömmer de att en viktig reform är att sänka skatter så att medborgarna får mer över, större utrymme att bestämma och en större personlig trygghet.

Det offentligas inkomster är inte statens utan medborgarnas pengar. Det innebär att varje ny offentlig utgift måste prövas mot frågan om var den gör störst nytta för medborgarna, i deras egen hushållsekonomi med den trygghet och frihet det innebär, eller som offentliga utgifter. Det är uppenbart att socialdemokraterna inte gör den avvägningen, lika lite som de prövar om hur lägre skatter kan ge fler jobb och ökat företagande. Medborgarnas pengar är staten, och socialdemokraterna företräder staten och inte medborgarna.