Hoppa till innehåll

Socialdemokratisk ekonomisk retorik har underkänt den egna politiken- Artikel i Västerviks Tidning

Socialdemokraterna kritiserar intensivt de regeringar vars ekonomiska politik har varit mest framgångsrik samtidigt som de hyllar och vill ha mer av den politik som uppenbart varit och är förödande för krisekonomierna.

 

Ett mantra och en utgångspunkt för denna kritik har varit att man inte kan svälta sig ur krisen, att den så kallade åtstramningspolitiken skapar problemen samt att ökade utgifter och ökade underskott är det enda möjliga.

 

Europas problem är dock inte för små underskott utan för stora. Om stora underskott vore lösningen på den ekonomiska krisen skulle vi inte ha någon kris eftersom det finns ett överskott av underskott. Och problemen förvärrades i de socialdemokratiskt styrda länderna Spanien, Portugal och Storbritannien när de just för att möta krisen försökte köra förbi den genom ökade underskott.

 

Dessa länder skulle inte spara utan just ”satsa”. Och andra länder borde också sluta snåla och öka utgifterna, sade socialdemokraterna. Länder som Tyskland, Finland, Estland, Lettland och Sverige, de länder som klarat krisen bäst, kritiserades för att vara för återhållsamma medan den nya franska socialistregeringen med dess ökade utgifter, höjda skatter och sänkta pensionsåldrar hyllades.

 

Men flera av dessa länders problem var att de inte längre kunde låna just på grund av sina underskott och skulder samtidigt som de andra, de stabila ekonomierna, hade klarat sig bra på grund av att de inte fört den politik som socialdemokrater i Europa och Sverige ville. Närmare än så här kommer man sannolikt inte ett test i full skala av den ekonomiska politiken. Och socialdemokraternas tro på underskottspolitik för att lösa underskottsproblem har punkterats.

 

Därför blir det ännu mer obegripligt när de nu angriper ett av de få länder som inom ramen för stabila offentliga finanser, och inom underskottsmålen, kan klara av att satsa på forskning, infrastruktur och sänkta skatter för arbete och företagande. Sverige har dessa förutsättningar. För Sverige finns inget underskottsproblem och vi har en mycket låg statsskuld.

 

Och just i detta land säger socialdemokraterna att budgeten ska vara stramare. Att man inte ska sänka skatter utan höja dem, så att jobb blir dyrare och företagande kostar mer. Så att hushållen får mindre pengar att handla för och så att satsningar på forskning och infrastruktur måste bli mindre när höjda bidrag prioriteras.

 

Det är fel i sak men blir fullkomligt obegripligt när det handlar om ett parti som har kritiserat besparingar och regeringar som har hållit kontrollen över de offentliga finanserna. De vill att Portugal och Spanien ska öka sina underskott och sin skuldbörda med de konsekvenser det får för investeringar och företagande men vill samtidigt att Sverige som har råd och utrymme inte ska satsa på tillväxt. Socialdemokratisk ekonomisk retorik har underkänt den egna politiken. Förvirring är det bästa som kan sägas om den.

 

Gunnar Hökmark (m)

 

Ledamot av Europaparlamentet och vice ordförande för dess största partigrupp EPP-gruppen”