Hoppa till innehåll

Socialdemokratins röda fanor

Mer modern har den svenska socialdemokratin inte blivit än att den firar sin högtidsdag under röda fanor. Det är samma symboler som socialismens diktaturer använde världen över, i Sovjetunionen, i alla Östeuropas ockuperade och förtryckta länder och i Kina och i Havanna. Och det är fortfarande denna flagga som kommunistiska regimer använder sig av, oavsett om det är i Havanna eller i Peking. Det är obegripligt att svensk socialdemokrati vill använda en symbol som för så många människor världen över står för det brutala och totalitära förtrycket. Det finns ingen som ser den röda fanan som symbol för frihet, demokrati och en öppen värld. Däremot för kamp och för konflikt mot dem som har en annan uppfattning.

Mot dem som ville ha valfrihet i barnomsorg och i välfärdens olika verksamheter, som ville ha mångfald i skolan med rätten att själva bestämma, som såg det som bra att öppna upp för en sjukvård som sätter den enskilde i centrum och inte i kön, som tror på fritt företagande och marknadsekonomi. Alla dem har man marscherat emot och skanderat till under fanor som symboliserar socialismen.

Det säger något om den socialdemokratiska rörelsen av i dag att man är så fast bunden vid en idésyn där människor som skapar företag och nya jobb står på den andra sidan i kampen och att de som vill välja har fel. Det säger ännu något mer om socialdemokratin att man inte vill frigöra sig från ett arv av symboler som för halva Europa innebär förtryck och deporteringar. En sådan socialdemokrati är inte internationalistisk utan sitter fast i ett gammalt nationellt mönster som sätter kollektivets makt före den enskildes frihet.