Hoppa till innehåll

Socialdemokraternas osanningar är ett underkännande av den egna politiken

Socialdemokraterna har i årtionden odlat en buskpropaganda som varit i konflikt med sanning och heder i den politiska debatten. På ålderdomshem har man spritt propaganda om att de äldre ska ställas på gatan om de borgerliga skulle vinna. Den egna hyresgäströrelsen har spritt propaganda om hur alla hyror skulle rusa i taket och driva ut de boende, som om till slut ingen skulle bo i bostäderna. På samma sätt har de sagt att anställda skulle förlora all sin anställningstrygghet som om LAS med facklig makt att avgöra vem som ska avskedas är det enda sättet att värna den enskildes rätt. Och så har man sagt att moderaterna vill sänka ungdomars löner eller invandrares löner. Avveckla välfärd och avveckla trygghet.

Den som inte hade pengar skulle inte få någon sjukvård, den som inte hade råd skulle inte t kunna ge sina barn skolgång. Så lät det och så sa man trots att de visste det inte var sant. Man sa det i lönndom på arbetsplatser i regi av LO, på möten med pensionärer med PRO, i hyresgästmöten med Hyresgästföreningen. Och facklig aktiva på ålderdomshem var upprepade gånger delaktiga i påverkan av väljare på ett sätt som strider mot lagen.

Det var fullständig nedrustning av välfärd och trygghet. Valfrihet var ett hot mot alla.

I denna valrörelse har socialdemokraterna avslöjats mer än tidigare. Spridningen av texter på arabiska är konsekvenser av vad partisekretaren internt skrev om hur moderaterna och Sd skulle sänka invandrares löner, en lögn, och präglad av samma tro på att ändamålet motiverar lögnen som så många gånger tidigare.

Upprepade gånger har Löfven sagt att sänkta skatter leder till minskad välfärd och upprepade gånger har han fått beskedet om att sänkta skatter både under Göran Perssons tid och alliansens lett till ökade skatteintäkter. Upprepade gånger har Löfven summerat alla olika förslag från alliansens partier om skattesänkningar som om de kan adderas, som om man rakt av kan addera alla utgiftsförslag som de rödgröna har fört fram, utan en sammanhållande politik. Gång på gång har det påtalats för honom att det han säger är fel, från media och från alliansen, men gång på gång upprepar han det.

Men nu är de rödgröna som har dubblat vårdköerna. Det är de som vill avveckla 40 % av öppenvården som är privat. De vill avveckla hundratals skolor med 340 000 elever som får ställas i kö. De vill avveckla mer än en femtedel av äldreomsorgen. Inte för att någon annan säger det utan de själva.

Sverige behöver en politik som får vårt land att växa. Sänkta skatter som ger tryggare familjer, fler jobb och investeringar. En ökad konkurrenskraft och fler innovationer genom bättre företagsklimat och lägre skatter på investeringar och företag. En mångfald inom välfärden som ger dynamik, konkurrens och valfrihet. Ökad forskning. Fler poliser, inte färre som det har blivit under denna mandatperiod. Mindre byråkrati och större öppenhet. En ökad tilltro till individen och mindre kollektiv makt över den enskilde. Ett Sverige med ett starkt försvar och förankring i europeisk säkerhet.

Socialdemokraterna kan inte erbjuda en sådan politik. Därför väljer de hellre att systematiskt använda osanningar om andra. Deras egen politik räcker inte till. Den är så fattig att den behöver osanningen. Ett större underkännande finns inte.