Hoppa till innehåll

Socialdemokraternas korståg hotar Skånes välfärd – krönika Opposition Skåne

  • av

Socialdemokraterna fortsätter sitt korståg mot privat företagande inom välfärden. I förra veckan beslutade partiet under sin partikongress att försöka sätta stopp för vinster i skola, vård och omsorg. Det vore den största nedmonteringen av skånsk välfärd någonsin.

Marknaden är kvalitetsbaserad och en förutsättning för vinst är just kvalitet. När människor har möjlighet att själva välja vårdcentral eller skola kräver det att vårdcentralen eller skolan erbjuder en verksamhet som människor efterfrågar. Följden har blivit att hundratusentals skåningar i dag på ett eller annat sätt nyttjar privata alternativ inom skola, vård och omsorg. Om Socialdemokraterna förverkligar sitt hot om att stänga ner det fria företagandet inom omsorgen skulle det innebära en välfärdskatastrof.

Den privata sjukvården har utvecklats på grund av att den offentliga sjukvården inte hade kapacitet och förmåga att ge den vård som behövdes i tid. Resultatet har blivit att nästan hälften av alla vårdcentraler i Skåne drivs privat. Det är många som är beroende av den vården, som de själva har valt, samtidigt som vi ser hur sex av tio vårdanställda inom primärvården jobbar på de privata företagen.

Det är också den vård som år efter år levererar bäst patientnöjdhet. En enkätundersökning om primärvården 2016 för Skåne, som Sveriges Kommuner och Landsting presenterat, visar att privata vårdcentralerna i snitt får bättre betyg av sina patienter än offentliga. Det rör alla undersökta parametrar från emotionellt stöd, delaktighet och involvering, respekt och bemötande till helhetsintryck, kontinuitet och koordinering, information och kunskap samt tillgänglighet. Men det här är inte något nytt utan gamla nyheter. Även förra året drevs 17 av de 20 bästa vårdcentralerna i Skåne privat.

Men det är inte bara primärvården. I Skåne nyttjar tusentals äldre privata äldreboenden. Skulle Socialdemokraterna driva igenom sitt vinstförbud riskerar våra äldre att se sitt äldreboende nedlagt och dementa patienter riskerar att tvingas föras till äldreboenden där det i dag saknas vårdplatser. Äldre som trivs med vardagen, med personalen och de andra boende som skulle ryckas upp från sin vardag till nya boenden som inte finns. Vi ser dessutom i Socialstyrelsens senaste brukarundersökning att människor trivs bättre på de privata äldreboenden och hur bemanningen är runt 33 procent högre jämfört med kommunala.

Det gäller också skolan. I Skåne läser cirka 30 000 elever på en friskola. Dessa 30 000 barn skulle förlora sin utbildningsplats, och kommunala skolor som redan i dag har stora problem skulle bli det enda alternativet. Det vore en katastrof för de kommunala utgifterna, men mycket värre än så en katastrof för de barn som plötsligt tvingas in i en skola som saknar resurser.

Sedan det privata företagandet äntligen fick idka inom omsorg, vård och skola har vi sett en revolution av valfrihet, nöjdhet, och besparingar. Men nu vill Socialdemokraterna att alla de svenskar som har valt en välfärd som de gillar, älskar eller känner sig trygga med ska förlora den. Det rör sig om hjärtat av Skånes välfärd. Nu måste vi alla säga ifrån.