Hoppa till innehåll

Socialdemokraterna vill berika byggnadsindustrin – artikel i DN Debatt

  • av

Förutom att Socialdemokraterna genom Veronica Palm föreslår en ytterligare statlig kontroll över bostadsmarknaden i tron att det är bristen på bostadskommissionärer som skapar bostadsbrist i Sverige är det intressant att notera att man nu vill använda skattebetalarnas pengar till att berika byggnadsindustrins vinster.

S-förslaget (DN Debatt 26/7) går tvärtemot den något haltande hållning man har att skattepengar inte får gå till bolag som går med vinst när det gäller välfärd eftersom man då tycks mena att det försvinner välfärd på vägen. Trots att de privata alternativen måste ge minst lika bra vård och omsorg som offentliga brukar socialdemokratiska debattörer med LO i spetsen mena att välfärden försvinner med vinsten.

Med den utgångspunkten kan man fråga sig varför vi överhuvudtaget ska betala pengar, vare sig skattepengar eller egna, till företag som går med vinst. Blir det sämre vård med privata företag som går med vinst blir det rimligen sämre mat på privata restauranger och sämre boende på privata hotell, eller kortare vägar och mindre hus med privata byggare. Så är det självfallet inte eftersom privata företag använder våra gemensamma resurser på ett effektivare sätt och genom att erbjuda det vi efterfrågar.

Men när socialdemokraterna samtidigt som man hävdar sin mystiska kamp mot vinsten i välfärden vill man samtidigt subventionera upp vinsten för den som bygger välfärdens hus. Att subventionera leder till dåliga prioriteringar och snedvridna konkurrensvillkor och kostar skattebetalarna mycket pengar. Att betala för bra tjänster är däremot alltid bra eftersom man alltid kan byta privata alternativ mot bättre.

Genom att föreslå att välfärdens pengar ska gå till att utöver normala kostnader subventionera vinstdrivande företag avslöjar att man inte har så mycket saklig grund för att hävda att välfärden försvinner med vinsten. Socialdemokraternas kamp mot vinsten bygger på meningslös retorik och inte omtanke om vare sig välfärden eller människorna som behöver den.

Gunnar Hökmark, moderat europaparlamentariker och vice ordförande i parlamentets största partigrupp EPP

Publicerad på DN Debatt den 26 juli 2012.