Hoppa till innehåll

Socialdemokraterna förlorar den heder som von Sydow försvarade

Inför valrörelsen gav Mona Sahlin Vänsterpartiet och Lars Ohly en makt och legitimitet som förundrade. Det var ett uppbrott från en tradition av att hålla demokratiskt tvivelaktiga politiker bortom det aktiva politiska inflytandet. Hennes val att göra Vänsterpartiet till en del av hennes regeringsalternativ undergrävde både förtroendet för de rödgröna samtidigt som det sänkte tröskeln när det gäller att hålla rent mot politiska schatteringar som hur valda de än är likväl har ett tvivelaktigt förhållningssätt till demokratin.

Beslutet att ge Sverigedemokraterna avgörandet över riksdagens första beslut, nämligen valet av talman, präglas av samma bristande omdöme. Efter det att Björn von Sydow sagt nej till att kandidera på grund av att han enbart kunde bli vald med hjälp av Sverigedemokraterna hittade socialdemokraterna en annan kandidat som kunde tänka sig detta. Och bestämde sig för att nominera en annan kandidat än den sittande talmannen i förhoppningen att få Sverigedemokraternas stöd. Efter socialdemokraternas katastrofval och de rödgrönas tillbakagång förutsätter en socialdemokratisk kandidat att Sverigedemokraterna röstar för en socialdemokrat. Utan förhoppningen om att få Sd till stöd finns ingen relevans för en alternativ kandidat.

Med detta beslut har Socialdemokraterna tagit ännu ett steg för att ge partier utanför den demokratiska samhörigheten en politisk roll. S har gett Sd makten att avgöra. Kanske tänker sig Socialdemokraterna att de därmed tvingar alliansen att förhandla med Sd, vilket är svårt att se varför ett ansvarsfullt parti skulle vilja göra. Kanske tänker sig Socialdemokraterna att man med en socialdemokratisk talman kan påverka den parlamentariska processen med hjälp av Sd, trots att man förlorade valet mer än i modern tid.

Normalt brukar man säga att regeringar sviker sina löften efter valet. Det är mer sällan som oppositionspartier frivilligt träder fram och sviker sina löften för att vinna ett inflytande väljarna inte gav dem. Det är ingen fin tid för socialdemokratin. Efter valförlusten väljer man att förlora sin heder.

Andra bloggare: Andersson, Mary X, Bergström, Ågren,  Wendahl, Bernthling, K Nilsson, Persson.