Hoppa till innehåll

Socialdemokraterna är paragrafernas främsta ryttare- Replik DN

Det finns olika uppfattningar om vilka EU:s utmaningar för framtiden är. Men de flesta är trots allt överens om att EU allt för ofta uppfattas som krångligt, byråkratiskt och fyrkantigt. Det är ett problem och det skadar EU:s trovärdighet helt i onödan. Att EU måste bli smalare men vassare är något alla partier är överens om i valrörelsen. Men väl i Bryssel är det många som inte tycker att det är lika viktigt längre. De svenska socialdemokraterna är ett bra exempel (16/12).

Det är bra att den nya EU-kommissionen vill att EU:s lagstiftning ska bli bättre och mer ändamålsenlig. Direktiv och förordningar är ofta invecklade och svåröverskådliga, särskilt för mindre företag. Det är viktigt att de regler som införs är effektiva och leder till önskvärda resultat, både i EU och här i Sverige. Det gör det lättare att driva företag, minskar administrativa kostnader och leder i förlängningen till fler jobb.

Om Guteland och Ernkrants hade tagit sig tid att lyssna på vad deras partikollega med ansvar för regelförenklingen, Frans Timmermans, faktiskt har sagt så hade de nog insett att det handlar om att förbättra lagstiftningsförslag, inte skrota viktiga miljöregler. Det är knappast dåligt för miljön att luftpaketet ska anpassas så att det hänger ihop med klimatpolitiken. Och kommissionen har redan förtydligat att det omarbetade avfallsdirektivet kommer att vara mer ambitiöst än det gamla förslaget när det presenteras nästa år. Men däremot leder detta förhoppningsvis till att vi slipper arbeta om lagstiftningen redan innan den införts, vilket faktiskt hände flera gånger förra mandatperioden, med bland annat med biocidförordningen.

Mest anmärkningsvärt är nog ändå att de är emot en överyn av art- och habitatdirektivet, som är det direktiv EU-kommissionen hänvisar till när den försöker lägga sig i den svenska vargjakten. Direktiven är flera decennier gamla och speglar inte längre hur det ser ut i skog och mark. Därför är en översyn naturlig. Sedan Sverige gick med i EU 1995 har vargstammen mer än åttafaldigats. Samtidigt finns det andra arter som behöver ett bättre skydd än de har idag. Att Socialdemokraterna inte stödjer en översyn av just de reglerna är bara märkligt.

Guteland och Ernkrants tror att miljön blir bättre av så många nya regler som möjligt, helst innan bläcket på de gamla hunnit torka. Det har visat sig att så fort någon vill förenkla regler och minska byråkrati – utan att sänka krav eller standarder – så är svenska socialdemokrater emot. De har blivit paragrafernas främsta ryttare. Den nya vänsterregeringen är oense om det mesta, men smartare och mer ändamålsenliga EU-regler är de överens om att stoppa. Betyder det också att de kommer försöka riva upp alla de regelförenklingar som Alliansregeringen infört på hemmaplan om de skulle vinna valet den 22 mars?

Gunnar Hökmark
Christofer Fjellner
Europaparlamentariker för Moderaterna